Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejny rekord w przewozach intermodalnych

04.12.2018

W trzecim kwartale 2018 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali blisko 318 tysięcy sztuk jednostek – o ponad 18% więcej niż rok wcześniej, co stanowiło najwyższy wynik kwartalny w historii. Przewieziono ponad 486 tysięcy TEU. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba TEU wzrosła o 16,6%.

W trzecim kwartale 2018 roku wzrosły wszystkie parametry dla transportu intermodalnego. Łączna masa w przewozach intermodalnych w III kwartale 2018 r. wyniosła blisko 4,3 mln ton, a wykonana praca przewozowa prawie 1,6 mld tonokilometrów. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 6,6% (wg masy) i 10,0% (wg wykonanej pracy).

W III kwartale 2018 roku kolejowe przewozy intermodalne wykonywało 17 licencjonowanych przewoźników.

Najnowsze dane o kolejowych przewozach intermodalnych są dostępne na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce Statystyka przewozów towarowych.

 

do góry