Nawigacja

Dane archiwalne

Przewozy intermodalne w 2018 r.

 

Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym

                    

 

  I kwartał 2018

I-II kwartał 2018 I-III kwartał 2018 I-IV kwartał 2018 rok 2017
masa 6,44% 6,68% 6,86% 7,07% 6,29%
praca przewozowa 9,69% 10,24% 10,49% 10,79% 10,16%

 

Masa towarów w przewozach intermodalnych [tysięcy ton]

  I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2018 3 982,7 4 295,3 4 528,0 4 897,3
2017 3 653,2 3 694,0 3 773,4 3 960,0
2016 3 025,3 3 335,1 3 430,7 3 637,6
zmiana 2018/2017 9,02% 16,28% 20,00% 23,67%

Praca przewozowa w przewozach intermodalnych

[tysięcy tono-km] 

  I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2018 1 390 131,0 1 595 502,8 1 668 474,0 1 782 323,4
2017 1 314 748,1 1 379 686,7 1 425 942,9 1 450 929,1
2016 1 050 378,6 1 159 396,0 1 201 043,3 1 285 117,1
zmiana 2018/2017 5,73% 15,64% 17,01% 22,84%

 

Liczba jednostek w przewozach intermodalnych

                                

  I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2018 286 406 311 266 331 053 367 084
2017 263 962 272 363 275 664 290 138
2016 217 605 235 720 252 235 277 928
zmiana 2018/2017    8,50% 14,28% 20,09% 26,52%

 

Liczba TEU w przewozach intermodalnych

                                

  I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2018 427 226 461 179 500 231 544 522
2017 399 600 416 106 424 701 451 492
2016 320 825 351 772 378 106 419 678
zmiana 2018/2017 6,91% 10,83% 17,78% 20,60%

 

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg masy

                                                                                

  I kwartał 2018 I-II kwartał 2018 I-III kwartał 2018 I-IV kwartał 2018 rok 2017
Bartex       0,004% -
Captrain Polska 9,22% 11,65% 13,02% 13,20% 8,49%
CD Cargo Poland 0,37% 0,36% 0,29% 0,31% 0,15%
CTL Logistics 0,85% 0,75% 0,69% 0,62% 0,10%
DB Cargo Polska 6,26% 6,65% 7,00% 7,25% 17,20%
Ecco Rail 1,98% 2,50% 2,30% 2,01% 3,63%
EP Cargo - - 0,01% 0,01% -
Eurotrans 1,38% 1,48% 1,71% 1,56% 1,55%
Freightliner - - - - 0,80%
Inter Cargo 0,58% 0,52% 0,50% 0,50% -
Karpiel 0,48% 0,55% 0,60% 0,60% 0,09%
Kolej Bałtycka - - - - 0,16%
Lotos Kolej 10,91% 5,71% 3,69% 2,68% 13,84%
LTE Polska 5,24% 5,01% 5,52% 5,79% 2,37%
Majkoltrans - - - - 0,001%
Metrans (Polonia) 2,25% 3,01% 3,39% 3,51% 0,01%
Olavion - - - 0,23% -
PCC Intermodal 8,26% 9,12% 9,53% 9,61% 0,67%
PKP Cargo 49,06% 49,32% 48,49% 48,53% 47,84%
PKP LHS 1,73% 1,57% 1,44% 1,45% 1,64%
Pol-Miedź - - - - 0,03%
Rail Polska 1,42% 1,43% 1,13% 0,95% 1,46%
STK - - 0,10% 0,41% -
Transchem - - - 0,02% -
Zakłady Inżynierii Kolejowej - 0,37% 0,59% 0,78% -

 

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg pracy przewozowej

              

  I kwartał 2018 I-II kwartał 2018 I-III kwartał 2018 I-IV kwartał 2018 rok 2017
Bartex - - - 0,001% -
Captrain Polska 8,63% 10,75% 11,76% 11,98% 7,05%
CD Cargo Poland 0,55% 0,50% 0,40% 0,45% 0,21%
CTL Logistics 1,41% 1,21% 1,12% 0,99% 0,13%
DB Cargo Polska 8,35% 9,21% 9,46% 9,75% 20,48%
Ecco Rail 2,55% 2,95% 2,82% 2,33% 3,71%
EP Cargo - - 0,001% 0,0004% -
Eurotrans 0,03% 0,03% 0,04% 0,03% 0,03%
Freightliner - - - - 0,39%
Inter Cargo 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% -
Karpiel 0,60% 0,72% 0,79% 0,77% 0,09%
Kolej Bałtycka - - - - 0,15%
Lotos Kolej 10,15% 5,15% 3,30% 2,40% 12,03%
LTE Polska 4,60% 4,42% 4,95% 4,98% 2,12%
Majkoltrans - - - - 0,002%
Metrans (Polonia) 1,19% 1,81% 2,08% 2,24% 0,01%
Olavion - - - 0,19% -
PCC Intermodal 4,72% 6,60% 7,39% 7,69% 0,17%
PKP Cargo 55,32% 54,91% 54,26% 54,31% 51,65%
PKP LHS 1,31% 1,14% 1,00% 0,99% 1,18%
Pol-Miedź - - - - 0,04%
Rail Polska 0,56% 0,53% 0,43% 0,38% 0,54%
STK - - 0,09% 0,36% -
Transchem - - - 0,02% -
Zakłady Inżynierii Kolejowej - 0,05% 0,09% 0,11% -

 Korekta danych po aktualizacji wyników PKP Cargo za lata 2016-2018 w dniu 17.09.2020

 

Departament Regulacji Rynku

Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

 

do góry