Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole UTK w ramach korekty rozkładu jazdy

29.10.2018

Inspektorzy UTK w całej Polsce przeprowadzili liczne kontrole w związku z korektą rozkładu jazdy. W ich trakcie sprawdzano, czy zarządcy infrastruktury i przewoźnicy kolejowi wywiązali się z obowiązku publikacji oraz dostępności i czytelność nowego rozkładu jazdy pociągów. Korekta rozkładu weszła w życie w niedzielę, 21 października 2018 r. Nowy rozkład obowiązywać będzie do 8 grudnia.

Szczegóły dotyczące nowej wersji rozkładu jazdy muszą być ogłoszone minimum 21 dni przed ich wejściem w życie na stronie internetowej zarządcy infrastruktury. Na dworcach, peronach lub dojściach na perony powinny pojawić się w formie plakatów czy tablic co najmniej z 10-dniowym wyprzedzeniem. Aktualny rozkład jazdy powinien być również dostępny na stronach internetowych przewoźników, choć ustawa nie nakłada na nich konkretnych terminów.

Pracownicy UTK skontrolowali ponad 50 stacji i przystanków kolejowych m.in. w Warszawie, Łodzi, Siedlcach, Lublinie, Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Bydgoszczy, Gdańsku, Wrocławiu, Oławie,  Poznaniu. W 90% na skontrolowanych stacjach i przystankach kolejowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Drobne uchybienia pojawiły się tylko w kilku miejscach i dotyczyły m.in.: braku informacji o zmianach rozkładu jazdy na tablicach informacyjnych w przejściach podziemnych na trzech stacjach oraz zastosowania w jednym przypadku nieprawidłowej kolorystyki plakatu dla odjazdów pociągów. Prezes UTK wezwał odpowiedzialne podmioty do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych naruszeń oraz podjęcia stosownych działań by wyeliminować błędy w przyszłości.

W razie niezastosowania się do zaleceń, Prezes UTK może wszcząć postępowanie administracyjne nakazujące usunięcie nieprawidłowości we wskazanym terminie. W przypadku dalszego niewykonania nakazu, może nałożyć karę pieniężną za zwłokę.

do góry