Nawigacja

Aktualności

Zniżki dla seniorów 60+

24.10.2018

Ponad 20% mieszkańców Polski ma powyżej 60 lat. Każdy z nich może skorzystać ze specjalnych ofert zniżkowych przygotowanych przez spółki kolejowe. Publikujemy zestawienie zniżek na jakie mogą liczyć seniorzy podróżujący koleją.

Zniżki dla seniorów wahają się pomiędzy 10% a 50%, w zależności od oferty przewoźnika. Największą zniżkę dla seniorów oferuje Warszawska Kolej Dojazdowa – 50% i dotyczy biletów jednorazowych oraz tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych.  35% zniżki na bilety jednorazowe, strefowe czasowe, okresowe oraz sieciowe oferują Koleje Mazowieckie. Z kolei w pociągach PKP Intercity zniżka wynosi 30% na jednorazowe przejazdy wszystkimi pociągami oraz 30% na bilety okresowe w pociągach TLK oraz IC. Na takie same rabaty mogą liczyć pasażerowie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej posiadający „Kartę Seniora Województwa Łódzkiego” oraz Kolei Śląskich (pasażerowie powyżej 65 roku). Zniżka w wysokości 30% obowiązuje na przejazdy na podstawie biletów jednorazowych oraz miesięcznych.

W pociągach Przewozów Regionalnych, Kolei Dolnośląskich, Kolei Wielkopolskich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (dla osób nieposiadających „Karty Seniora Województwa Łódzkiego”) oraz Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście seniorzy mogą kupić bilety jednorazowe tańsze o 25%, a okresowe – tańsze o 10% (poza Kolejami Dolnośląskimi). Koleje Małopolskie stworzyły specjalną taryfę uzależnioną od przejechanych kilometrów. -

Pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie można podróżować na podstawie biletu całorocznego uprawniającego do korzystania ze wszystkich linii dziennych i nocnych organizowanych przez ZTM Warszawa w strefie 1 i 2. W przypadku tego przewoźnika, bilet taki jest dostępny dla osób, które ukończyły 65. rok życia. Jednorazowy koszt biletu („Bilet Seniora”)  to 50 zł. Osoby powyżej 70 lat mogą jeździć całkowicie bezpłatnie.

Należy pamiętać, że bilety ze zniżką ważne są tylko z dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz potwierdzającym wiek pasażera.

Emeryci i renciści mają prawo do dwóch przejazdów w roku pociągiem dowolnego przewoźnika (w klasie drugiej) ze zniżką 37%. Wówczas w czasie kontroli, oprócz dokumentu tożsamości, powinni okazać zaświadczenie wydawane przez odpowiednią instytucję (np. terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów). Dodatkowo emeryci i renciści, którzy nie ukończyli 65 roku życia, mają prawo do 50% zniżki  w pociągach warszawskiej SKM.

 

Zniżki handlowe dla osób powyżej 60 lat

Przewoźnik Nazwa oferty Bilety jednorazowe Bilety okresowe Rodzaje biletów okresowych podlegające ulgom
Intercity Bilet dla Seniora 30% 30% Bilety jednorazowe
kl. 1 i 2 w pociagach TLK, IC, EIC, EIP; bilety okresowe w kl. 1 i 2
w pociagach TLK i IC
Koleje Dolnośląskie (KD) Senior 60+ 25% brak oferty -
Koleje Małopolskie (KMł) Bilet dla Seniora określone ceny na wybrane połączenia  określone ceny na wybrane połączenia
Koleje Mazowieckie (KM) KM-35 35% 35% 1. strefowe czasowe KM
2. okresowe imienne: strefowe KM (miesięczne i kwartalne); odcinkowe (tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne)
3. sieciowe imienne KM (dobowe KM, 3-dniowe KM, miesięczne, kwartalne, roczne)
Koleje Wielkopolskie (KW) Bilet 60+ 25% 10% tygodniowe, miesięczne, kwartalne
Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) Karta Seniora 30% 30% miesięczne;   wymagana Karta Seniora Województwa Łódzkiego
Województwa Łódzkiego
ŁKA Senior 25% 10% tygodniowe, miesięczne, kwartalne;   w przypadku ŁKA Sprinter tylko miesięczne
PKP SKM (Trójmiasto) Senior-SKM 25% 10% miesięczne, kwartalne
Przewozy Regionalne (POLREGIO) REGIO Senior 25% 10% tygodniowe, miesięczne, kwartalne
WKD Przejazdy dla Seniorów 50% 50% tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne

 

Zniżki handlowe dla osób powyżej 65 lat

Przewoźnik Nazwa oferty Bilety jednorazowe Bilety okresowe Rodzaje biletów okresowych podlegające ulgom
Koleje Śląskie (KŚ) SENIOR 65+ 30% 30% miesięczne
Szybka Kolej Miejska w Warszawie (SKM) Senior 65 - 70   50 zł Karta roczna

 

Zniżki handlowe dla osób powyżej 70 lat

Przewoźnik Nazwa oferty Bilety jednorazowe Bilety okresowe Rodzaje biletów okresowych podlegające ulgom
Szybka Kolej Miejska w Warszawie (SKM) Osoba pow. 70 100% 100%  

 

Zniżki handlowe wyłącznie dla emerytów i rencistów

Przewoźnik Nazwa oferty Wiek pasażera Bilety jednorazowe Bilety
okresowe
Szybka Kolej Miejska w Warszawie (SKM) Emeryt/ Rencista do 65 do 65 50% 50%

 

Konieczne potwierdzenie otrzymywania renty lub emerytury (legitymacja, odcinek przelewu, wyciag bankowy itp.)

Zniżka ustawowa dla emerytów i rencistów

przysługuje emerytom i rencistom oraz ich współmałżonkom, na których pobierane są zasiłki rodzinne.  W ramach zniżki uprawniony może kupić 2 bilety w roku w 2. klasie ze zniżką 37%.

Rodzaj pociągu Pociąg osobowy,  pospieszny
(TLK, IC), ekspresowy
(EIC, EIP)
Zniżka 37%

Konieczne jest zaświadczenie, które wydają:

1) terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

2) regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ „Solidarność”,

3) Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce „Solidarność Weteranów Pracy”,

4) Zarząd Główny i oddziały terenowe Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Solidarność – 80”,

5) wojewódzkie i regionalne rady weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Zw. Zaw.,

6) Niezależny Związek Przyszłych i Obecnych Emerytów i Rencistów „Weterani Pracy”,

7) oddziały wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,

8) zarządy i koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego,

9) okręgowe sekcje emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego,

10) Związek Zawodowy Pracowników Najwyższej Izby Kontroli,

11) Komisja Krajowa i zarządy regionów Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „Solidarność” im. Księdza Jerzego Popiełuszki,

12) zarządy wojewódzkie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej,

13) oddziały wojewódzkie Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego,

14) terenowe jednostki Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej (dla osób uprawnionych należących i nienależących do tych organizacji).

Zaświadczenie okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

 

 

 

do góry