Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarty dostęp dla Przewozów Regionalnych

12.09.2018

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał trzy decyzje o przyznaniu otwartego dostępu na trasach krajowych dla Przewozów Regionalnych. Przewoźnik złożył dwanaście wniosków o otwarty dostęp – obecnie toczy się jeszcze dziewięć postępowań.

Przewozy Regionalne mogą uruchomić pociągi komercyjne w trzech relacjach. Decyzje o przyznaniu otwartego dostępu dotyczą tras: Sandomierz – Wrocław Główny – Sandomierz (na okres od 9 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2023 r.), Białystok – Lublin – Białystok (na okres od 10 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.), Kraków Główny – Zator (Przeciszów) – Kraków Główny (na okres od 9 grudnia 2018 r. do 9 grudnia 2023 r.).

W toku postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem tych decyzji nie wpłynęły do Prezesa UTK wnioski uprawnionych podmiotów o badanie równowagi ekonomicznej. Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym Prezes UTK bada, czy proponowane połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej jedynie na wniosek uprawnionego organizatora transportu publicznego, operatora transportu zbiorowego czy zarządcy infrastruktury (więcej informacji na temat podmiotów upoważnionych i otwartego dostępu).

Wersje jawne decyzji w sprawie przyznania otwartego dostępu, zawierające szczegóły dotyczące m.in. rozkładu jazdy planowanych połączeń, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK pod numerami od 30/2018 do 32/2018.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 z późn. zm.,
  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 869/2014, Dz. Urz. UE. L 239 z 12 sierpnia 2014 r. s.1.

 

do góry