Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs Kultury Bezpieczeństwa - zachęcamy do zgłoszeń

29.05.2018

Do 22 czerwca 2018 r. można zgłaszać swój udział w Konkursie Kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. To III edycja konkursu o Nagrodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Konkurs „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” jest szansą dla sygnatariuszy Deklaracji na uzyskanie nagrody lub wyróżnienia w zakresie wprowadzanych innowacyjnych rozwiązań lub promowania właściwych postaw, które przyczyniają się do podnoszenia kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

W tegorocznej edycji konkursu można zgłaszać prace w jednej z 5 kategorii:

  • Rozwiązanie techniczne,
  • Rozwiązanie systemowe,
  • Czynnik ludzki – edukacja,
  • Pasażer z niepełnosprawnością,
  • Praca dyplomowa.

W kategorii „Praca dyplomowa” można zgłaszać również prace doktoranckie oraz publikacje w czasopismach naukowych określonych w kryteriach przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.

W tym roku istnieje również możliwość zgłaszania nie tylko rozwiązań już funkcjonujących, ale też idei oraz projektów będących w fazie planowania. Wprowadzono również większą swobodę w obszarze formy przesyłanych zgłoszeń np. filmów, animacji, publikacji.

Dotychczas w Konkursie nagrodzono 9 przedsiębiorstw, będących sygnatariuszami Deklaracji oraz dyplomanta Politechniki Poznańskiej. Przyznano również 12 wyróżnień – 4 dla pracowników kolei oraz 8 dla przedsiębiorców.

Zgłoszenia należy przesyłać do 22 czerwca 2018 r. za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego poniżej lub na adres kultura@utk.gov.pl .

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu można znaleźć w Regulaminie.

 

 

do góry