Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Praktyczne stosowanie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa

04.04.2018

Zarządzanie zmianą to jeden z filarów proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem. Urząd Transportu Kolejowego przypomina jak w praktyce powinno się stosować wspólną metodę oceny bezpieczeństwa.

Poprawne stosowanie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa (zarządzanie zmianą) pozwala na zarządzanie zidentyfikowanymi zagrożeniami w celu utrzymywania ich na poziomie dopuszczalnym oraz monitorowanie skuteczności tego procesu.  

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem obligują przedsiębiorstwa kolejowe do stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa. Jednak aby jej stosowanie przynosiło korzyści dla przedsiębiorstw należy wykonywać ocenę w oparciu o  wyniki przeprowadzonych wcześniej analiz. – Odpowiednia ocena zmiany w systemie to ważny element bezpieczeństwa. Nie powinna być lekceważona przez nikogo kto funkcjonuje na rynku kolejowym. Na przykład brak oceny ryzyka związanego z eksploatacją zmodernizowanej lokomotywy może doprowadzić do tego że maszynista nie będzie wiedział o nowo zastosowanych rozwiązaniach technicznych,  a taka sytuacja  może zagrażać bezpieczeństwu – zaznacza Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W zakładce Systemy zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem opublikowana została informacja dotycząca praktycznych aspektów stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

 

do góry