Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ukazał się szósty raport roczny IRG-Rail

28.03.2018

Grupa Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego IRG-Rail opublikowała szósty raport roczny. Najnowsze zestawienie monitoringu rynków kolejowych zawiera dane z 28 krajów członkowskich IRG-Rail za rok 2016 i lata wcześniejsze. Raport daje możliwość porównania rynków kolejowych w Europie. Pierwszy raz w historii IRG-Rail udostępniło dane źródłowe, które posłużyły do stworzenia raportu.

W najnowszym raporcie za 2016 r. IRG-Rail położyło szczególny nacisk na pokazanie praktyk w zakresie regulacji i monitorowania jakości kolejowych przewozów pasażerskich w poszczególnych krajach. Jakość usług to jeden z ważnych czynników zwiększających lub zmniejszających liczbę osób podróżujących koleją. Rola UTK w tym zakresie polega m.in. na monitorowaniu punktualności pociągów oraz nadzorowaniu przestrzegania praw pasażerów.

Szósty raport IRG-Rail składa się z dwóch części: głównego raportu prezentującego wyniki ogółem na poziomie europejskim oraz dokumentu roboczego, w którym można znaleźć szczegółowe dane i informacje o rynkach w poszczególnych krajach.

Raport zawiera coroczne dane i informacje dotyczące m.in.:

  • infrastruktury kolejowej i opłat za dostęp
  • przewoźników kolejowych i ich udziałów w rynku
  • dynamiki na rynku towarowym
  • dynamiki na rynku pasażerskim
  • najważniejszych decyzji regulacyjnych

Urząd Transportu Kolejowego po raz kolejny aktywnie uczestniczył w tworzeniu raportu.

Raport w języku angielskim wraz z załącznikami znajduje się na stronie UTK oraz na stronie IRG-Rail.

Monitorowanie rynku kolejowego jest istotnym instrumentem zwiększającym jego przejrzystość, wytyczającym kierunki działań dla regulatorów i zachęcającym uczestników rynku do poprawy oferowanych usług.

IRG-Rail to grupa zrzeszająca niezależnych regulatorów rynku kolejowego z 31 europejskich krajów. Od 2013 r. IRG-Rail publikuje raporty roczne dotyczące funkcjonowania rynku kolejowego, przygotowywane przez grupę roboczą ds. monitorowania rynku.

do góry