Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Deklaracje zgodności z typem dla „sieci jezdnej” – aktualizacja stanowiska Prezesa UTK

21.02.2018

UTK wyjaśnia wątpliwości wykonawców inwestycji kolejowych dotyczące wystawiania deklaracji zgodności z typem dla „sieci jezdnej”. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego uzupełnił stanowisko z 16.10.2017 r. w zakresie wyrobów posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu w innym zakresie, niż wynika to z rozporządzenia 720.

W stanowisku opisany został dodatkowy przykład „sieci jezdnej”, który wzbudzał wątpliwości przedsiębiorców działających na rynku kolejowym. W przypadku tego wyrobu często zmianie ulegało jego nazewnictwo zawarte w przepisach europejskich i krajowych – posługiwano się na przemian terminem „sieć trakcyjna” i „sieć jezdna”.

Stanowisko wskazuje, że deklaracja zgodności z typem powinna być wystawiona według obecnie obowiązującego nazewnictwa, czyli na „sieć jezdną”. Najczęściej wystarczy weryfikacja zapisów w treści świadectwa dla „sieci trakcyjnej” określonego typu (np. 2C120-2C) w celu wykazania, że obejmuje ono „sieć jezdną” analogicznego typu. Potwierdzenie za zgodność z typem zawsze musi być poprzedzone analizą techniczną wykazującą, że dany egzemplarz wyrobu (niezależnie od nazwy, czy sposobu określenia typu) jest zgodny z typem, na który zostało wydane świadectwo. 

Zaktualizowane stanowisko dostępne jest w dziale Stanowiska Prezesa UTK.

 

 

do góry