Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rada do spraw transportu kolejowego wspiera działania Prezesa UTK

16.02.2018

Poznanie projektów wdrażanych przez Urząd Transportu Kolejowego, działania w zakresie bezpieczeństwa czy lepsze wykorzystanie zasobów UTK, w tym danych, analiz i statystyk były tematem pierwszego posiedzenia Rady do spraw transportu kolejowego.

W skład Rady weszli Mirosław Antonowicz, Sławomir Bukowski, Krzysztof Celiński, Mirosław Chaberek, Andrzej Chudzikiewicz, Janusz Dyduch, Wiesław Jarosiewicz, Andrzej Massel, Andrzej Wach oraz Franciszek Adam Wielądek.

Rada jest połączeniem przedstawicieli biznesu, instytucji działających na rynku kolejowym takich jak jednostki notyfikowane i przedstawicieli nauki. Cieszę się, że razem będziemy mogli działać na rzecz rozwoju kolei - mówił Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego powołując członków Rady.

Do zadań Rady należy proponowanie kierunków działań Prezesa UTK oraz wspieranie w zakresie  jego działalności.
Jako Urząd musimy działać w sposób zaplanowany, a działania te muszą być często prowadzone wspólnie z innymi podmiotami rynku kolejowego. Spotkania Rady będą doskonałym miejscem do wymiany takich doświadczeń - ocenił Ignacy Góra.

Członkowie Rady poruszali wiele tematów związanych z kolejnictwem oraz  zgłosili kwestie, które mogą pozostawać w obszarze zainteresowania Rady na kolejnych posiedzeniach, m.in.:  tematyka pojazdów autonomicznych, bezpieczeństwo  prowadzenia pociągu oraz podczas prowadzenia inwestycji kolejowych.

Pierwsze spotkanie było również okazją do zaprezentowania przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego priorytetów działalności Urzędu na najbliższy rok.

 

  • Spotkania Rady będą doskonałym miejscem do wymiany doświadczeń - powiedział Ignacy Góra podczas inauguracji prac Rady
do góry