Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Aplikacja do zbierania danych do rejestru obiektów infrastruktury usługowej

14.02.2018

W grudniu ub.r. weszły w życie regulacje dotyczące udostępniania obiektów infrastruktury usługowej. Zarządzający obiektami mają m.in. obowiązek przekazania do UTK danych o obiektach infrastruktury usługowej, jak również o regulaminach udostępniania obiektów.

Urząd Transportu Kolejowego stworzył aplikację umożliwiającą przekazanie informacji poprzez formularz. Aplikacja dostępna jest na stronie https://roiu.utk.gov.pl. Nawigacja jest intuicyjna i nie powinna nastręczać problemów. Użytkownik wprowadza dane: nazwa, siedziba oraz adresy właściciela, zarządzającego i operatora obiektu. Informacje obejmują także dane o sieciach kolejowych, z którymi obiekt jest połączony, jak również o zakresie świadczonych usług w obiekcie. Obowiązek przekazania danych wynika z art. 36h ustawy o transporcie kolejowym.

W ten sam sposób można również przekazać adres strony internetowej, na której dostępny jest regulamin obiektu. Będzie to wypełnienie obowiązku nałożonego na operatora obiektu w art. 36f ust 3 pkt 2 ustawy. W przypadku zmiany danych aplikacja umożliwia szybką i sprawną ich aktualizację, bez konieczności stosowania wystosowywania i wysyłania pism.

Połączenie z aplikacją jest szyfrowane, co zapewnia pełną poufność przesyłanych danych. Wprowadzenie danych wymaga uprzedniej rejestracji w systemie, w tym podanie adresu e-mail. Na ten adres będzie wysłany kod aktywacyjny, który należy wpisać w formularzu aby zakończyć proces rejestracji.

Na podstawie otrzymanych danych Prezes UTK przygotuje Rejestr Obiektów Infrastruktury Usługowej.

 

do góry