Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UTK interweniuje w sprawie opóźnień na trasie Poznań – Wrocław

24.01.2018

Powtarzające się notorycznie opóźnienia pociągów są nie do zaakceptowania. Do Urzędu Transportu Kolejowego wpływają skargi pasażerów na częste opóźnienia pociągów na trasie Poznań Główny – Leszno – Wrocław Główny. Prezes UTK zwrócił się do zarządcy infrastruktury kolejowej, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe o pilne podjęcie działań w celu poprawy punktualności pociągów. Urząd podpowiada też możliwe rozwiązania.

Linia kolejowa nr 271 łącząca Poznań z Wrocławiem jest obecnie modernizowana. W ostatnim okresie UTK otrzymywał sygnały od podróżnych skarżących się na częste opóźnienia pociągów na tej linii.

W ocenie Urzędu Transportu Kolejowego nie może dochodzić do sytuacji, w której regularnie występują cykliczne opóźnienia pociągów sięgające nawet 60 minut. Dlatego Prezes UTK zwrócił się o podjęcie działań w celu ograniczenia skali niedogodności dla pasażerów podróżujących na trasie Poznań Główny – Leszno – Wrocław Główny. Mogą one dotyczyć sposobu prowadzenia prac, a także – o ile przewoźnicy wyrażą na to zgodę - korekty rozkładu jazdy czy nawet skierowania części pociągów zmienioną trasą przez Ostrów Wielkopolski i Jarocin.

Podczas działań kontrolnych pracownicy UTK potwierdzili, że sposób prowadzenia robót spowodował poważne ograniczenie przepustowości linii kolejowej. Z powodu remontu na stacji Leszno nie ma obecnie możliwości mijania się pociągów, a na 20-kilometrowym szlaku Leszno - Bojanowo ruch prowadzony jest po jednym torze. Na torach wzdłuż miejsca robót wprowadzono ograniczenie prędkości, jednak dane o ograniczeniu nie zostały uwzględnione podczas planowania rozkładu jazdy. Opóźniony przejazd jednego pociągu przekłada się na niedotrzymywanie rozkładu jazdy przez kolejne połączenia i opóźnienia narastają.

Linia kolejowa nr 271 stanowi jeden z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w zachodniej Polsce, prowadzący przez gęsto zurbanizowany obszar i łączący ważne ośrodki miejskie. Trasą tą kursują pociągi pasażerskie w bardzo długich relacjach (np. Przemyśl – Szczecin), przez co opóźnienia powstałe pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem dotykają podróżnych na całej sieci kolejowej.

do góry