Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zwiększenie bezpieczeństwa na remontowanych liniach kolejowych

18.01.2018

Wygrodzenia linii kolejowych, na których prowadzone są prace remontowe oraz wprowadzenie systemów informowania o nadjeżdżającym pociągu – to niektóre z działań, które mogą poprawić bezpieczeństwo w trakcie robót na liniach kolejowych. Takie rozwiązania zostały zaproponowane w trakcie spotkania Zespołu ds. monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce działającego przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego.

PKP PLK i wykonawcy robót torowych muszą zagwarantować bezpieczeństwo podczas prac budowlanych. Urząd zwrócił uwagę na rosnący trend liczby zdarzeń związanych z prowadzonymi inwestycjami i remontami. Z danych UTK wynika, że przez dwa minione lata wystąpiły 42 zdarzenia mające związek z organizacją wykonywania robót torowych przy czynnych torach kolejowych. Problem jest tym bardziej istotny, bo w roku 2018 planowany jest znaczący wzrost liczby remontów i inwestycji kolejowych.

Zespół ds. monitorowania poziomu bezpieczeństwa spotkał się 17 stycznia w Urzędzie Transportu Kolejowego. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wykonawców inwestycji na sieci zarządzanej przez PKP PLK.

W trakcie spotkania omówiono zarówno przyczyny występowania zdarzeń, jak i działania podjęte przez wykonawców w celu wyeliminowania zagrożeń. Wśród działań systemowych i inicjatyw zaproponowane zostały m.in. wprowadzanie wygrodzeń czynnych linii kolejowych, czy systemów powiadamiania pracowników o nadjeżdżającym pociągu. Zasugerowano również wprowadzanie takich wymogów organizacji placu budowy, które zminimalizują ryzyko kolizji maszyn i pojazdów z pociągami. Zwrócono również uwagę na proces nadzorowania i odpowiedniego wyszkolenia wykonawców modernizacji. Zdaniem Prezesa UTK autoryzowany zarządca infrastruktury powinien położyć szczególny nacisk na przeprowadzanie szkoleń i skuteczne przekazanie wiedzy wykonawcom. Powinno to być weryfikowane podczas ewentualnych dodatkowych egzaminów.

W ramach posiadanego systemu zarządzania bezpieczeństwem zarządca infrastruktury powinien weryfikować kompetencje zarówno dostawców, jak i wykonawców. Powinien również kontrolować i weryfikować stan bezpieczeństwa oraz efektywność procesów realizowanych przez wykonawcę. Zarządca powinien być również przygotowany na ograniczenie czy nawet zakończenie współpracy z wykonawcą w przypadku niedotrzymywania zasad bezpieczeństwa.

Jednocześnie zwrócono uwagę na konieczność organizowania obowiązkowych spotkań, zarówno wykonawców jak i zarządcy infrastruktury, z wykonawcami modernizacji. Spotkania takie stanowią doskonałą platformę wymiany poglądów oraz rozprzestrzeniania najlepszych praktyk w zakresie promowania bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz zapobiegania ewentualnym zdarzeniom.

Zespół działający przy Prezesie UTK będzie kontynuował bieżące monitorowanie poziomu bezpieczeństwa i reagowanie na wszelkie niepokojące trendy. Rolą zespołu jest również takie oddziaływanie na rynek, aby podmioty wyprzedzająco reagowały na pojawiające się nieprawidłowości i wdrażały działania zapobiegawcze.

 

  • Zgromadzenie przedstawiciele branży kolejowej podczas spotkania Zespołu
  • Przedstawiciele Urzedu Transportu Kolejowego z Prezesem Ignacym Górą i Wiceprezesem Kamilem Wilde
do góry