Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole pociągów w czasie ferii

15.01.2018

Zwiększona frekwencja podróżnych w okresie świątecznym i noworocznym oraz w czasie rozpoczynających się ferii zimowych wiąże się również ze wzmożonymi kontrolami pociągów. Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzają w tym czasie serię dodatkowych kontroli, których celem jest zagwarantowanie bezpiecznej i komfortowej podróży pasażerom.

W ramach działań prowadzonych w okresie świątecznym od 22 grudnia inspektorzy UTK skontrolowali na terenie całego kraju m.in. stan techniczny wagonów, w tym zabezpieczenia drzwi, zatłoczenie czy warunki higieniczno-sanitarne w ponad 50 pociągach pasażerskich. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim niesprawnych drzwi czy niewłaściwego oznakowania pojazdów. Prezes UTK zobowiązał przewoźników do usunięcia wskazanych naruszeń oraz wdrożenia odpowiednich działań profilaktycznych.

Dodatkowe działania prowadzone będą również w okresie rozpoczynających się ferii, które także stanowią czas szczególnie wzmożonego ruchu pasażerskiego na kolei. Pierwsze kontrole pociągów w tym okresie rozpoczęły się już 12 stycznia.

Prezes UTK planując działania kontrolne uwzględnia wszelkie czynniki mogące wpływać na bezpieczeństwo i jakość przewozów, dlatego wdrażane są dodatkowe czynności, które pozwalają monitorować stan bezpieczeństwa ruchu kolejowego i komfort podróży.

Pasażerowie, którzy zauważą nieprawidłowości mogą złożyć skargę do Prezesa UTK. Można to zrobić za  pomocą formularza,  poprzez pocztę elektroniczną na adres pasazer@utk.gov.pl, oraz  telefonicznie pod numerem 22 460 40 80.

do góry