Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany w zakresie licencjonowania transportu kolejowego – przypomnienie

16.11.2017

Przewoźnicy kolejowi, którzy posiadający licencję zobowiązani są dostosować swoją działalność do nowych wymagań w zakresie dobrej reputacji, wiarygodności finansowej oraz zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej. Mają na to czas do 30 grudnia 2017 r.

30 maja 2017 r. weszły w  życie zmiany do rozdziału 8 ustawy o transporcie kolejowym - licencjonowanie transportu kolejowego. Nowi przewoźnicy musieli po tej dacie spełniać wszystkie wymagania ustawy. Dotychczasowi mają czas na dostosowanie  do końca roku.

Przewoźnicy powinni zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowę gwarancji ubezpieczeniowej uwzgledniającą minimalną sumę gwarancyjną wskazaną w  rozporządzeniu Ministra Rozwoju. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC przewoźnika kolejowego,   w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość  w złotych:

  • 100 000 euro w odniesieniu do przewoźnika kolejowego posiadającego licencję na wykonywanie przewozów kolejowych, wykonującego przewozy wyłącznie po liniach kolejowych wąskotorowych,
  • 250 000 euro - w odniesieniu do przewoźników kolejowych realizujących  przewozy wyłącznie po infrastrukturze kolejowej, której są zarządcą,
  • 2 500 000 euro - w odniesieniu do pozostałych przewoźników.

W razie uzasadnionych wątpliwości, czy przewoźnik spełniania warunki określone w licencji lub wymagania wynikające z ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK może wszcząć kontrolę w tym zakresie.

Jednocześnie przypominamy, że wykonując przewozy wyłącznie na liniach wąskotorowych, przedsiębiorcy kolejowi nie muszą już legitymować się licencją przewoźnika kolejowego.

Podstawa prawna:

do góry