Nawigacja

Koleje wąskotorowe, a licencja przewoźnika

24.05.2017

Przedsiębiorcy wykonujący przewozy wyłącznie na liniach wąskotorowych nie muszą już legitymować się licencją przewoźnika kolejowego.

Zmiany do ustawy o transporcie kolejowym, które weszły w życie 30 grudnia 2016 r., powodują, że wykonywanie przewozów na liniach wąskotorowych nie wymaga posiadania licencji przewoźnika kolejowego.Zgodnie ze znowelizowanym art. 4 pkt 9 ustawy o transporcie kolejowym przewoźnikiem kolejowym jest przedsiębiorca uprawniony na podstawie licencji do wykonywania przewozów kolejowych lub świadczenia usługi trakcyjnej lub wykonujący przewozy na infrastrukturze kolei wąskotorowej.

W związku z tym przedsiębiorcy wykonujący przewozy na infrastrukturze kolei wąskotorowej, a posiadający licencję przewoźnika kolejowego udzieloną na podstawie dotychczasowych przepisów, mogą wystąpić do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z wnioskiem o wygaszenie  tej licencji. W przypadku podjęcia decyzji o jej utrzymaniu, przedsiębiorcy posiadający licencję mają obowiązek dostosować swoją działalność do wymagań wynikających z ustawy o transporcie kolejowym, takich jak dobra reputacja, wiarygodność finansowa, kompetencje zawodowe oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Polecamy

do góry