Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Postępowanie w sprawie zawieszenia certyfikatu ECM spółce Tabor Dębica

25.08.2017

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zawieszenia certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) spółce Tabor Dębica.

Prowadzone czynności wykazały liczne naruszenia w zakresie obowiązków certyfikowanego podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie, związanych z faktycznym niewykonywaniem czynności określonych w dokumentacji systemu utrzymania.

Dotychczasowym wynikiem działań prowadzonych przez UTK było wyłączenie z rygorem natychmiastowej wykonalności 16 wagonów towarowych. Prawdopodobne jest wykazanie dalszych nieprawidłowości.

Postępowania w sprawach zawieszenia certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie są wszczynane w przypadkach, gdy organ certyfikujący stwierdzi, że podmiot odpowiedzialny za utrzymanie przestał spełniać wymogi, na podstawie których wydano certyfikat.

do góry