Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przypominamy o obowiązkach nowych zarządców infrastruktury kolejowej

08.08.2017

Nowi zarządcy infrastruktury powinni złożyć Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego do zatwierdzenia projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej. Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym rozszerzyła listę podmiotów zarządzających infrastrukturą kolejową.

Aby nowy zarządca infrastruktury kolejowej (w tym użytkownik bocznicy kolejowej), mógł od 10 grudnia 2017 r.  udostępniać infrastrukturę kolejową na zasadach określonych w art. 29-35 znowelizowanej ustawy, zobowiązany jest:

  • opracować regulamin sieci, którego elementem jest m.in. cennik opłat pobieranych za udostępnianą infrastrukturę;
  • otrzymać od Prezesa UTK decyzję zatwierdzającą projekt cennika.

Rekomenduje się aby termin na opublikowanie regulaminu i przedłożenie do zatwierdzenia cennika nastąpił najpóźniej do 9 sierpnia 2017 r. ponieważ:

  • opublikowanie regulaminu sieci powinno nastąpić nie później niż na 4 miesiące przed terminem składania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej, zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy,
  • Prezes UTK ma 90 dni na zatwierdzenie cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej, a zatwierdzony cennik wchodzi w życie nie wcześniej niż 30 dni od zatwierdzenia, zgodnie z art. 33 ust. 20-21 ustawy.

Procedura ta nie dotyczy operatorów obiektów infrastruktury usługowej. Mają oni opracować pierwszy regulamin wraz z cennikiem najpóźniej do 9 grudnia 2017 r. Cennik opłat za dostęp do obiektu nie podlega zatwierdzeniu. Prezes UTK może natomiast nakazać operatorowi wprowadzenie zmian w regulaminie obiektu, w tym również nakazać zmianę wysokości opłat (kontrola ex post).

do góry