Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH W SPRAWIE PRZYSŁUGUJĄCYCH IM PRAW DO REKOMPENSAT ZA OPÓŹNIENIA POCIĄGÓW.

05.03.2012

Zgodnie z treścią art. 16 rozporządzenia UE 1371/2007:

W przypadku gdy istnieją uzasadnione powody, aby przypuszczać, że opóźnienie przyjazdu do miejsca przeznaczenia przekroczy 60 minut w stosunku do umowy przewozu, pasażer otrzymuje natychmiast wybór pomiędzy:

a) zwrotem pełnego kosztu biletu na warunkach, na jakich został opłacony, za część lub części niezrealizowanej podróży oraz za część lub części już zrealizowane, jeżeli taka podróż jest już bezcelowa w kontekście pierwotnego planu podróży, wraz z zapewnieniem w odpowiednich przypadkach połączenia powrotnego do miejsca wyjazdu w najbliższym dostępnym terminie. Zwrot jest dokonywany na takich samych warunkach jak wypłata odszkodowania, o którym mowa w art. 17; albo

b) kontynuacją lub zmianą trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w najbliższym dostępnym terminie; albo

c) kontynuacją lub zmianą trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera.

 

Zgodnie z treścią art. 17 rozporządzenia UE 1371/2007 podróżnym przysługuje prawo

do odszkodowania w wysokości :

- 25% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego  od 60 do 119 minut

- 50% ceny biletu w przypadku opóźnienie powyżej  120 minut .

Odszkodowanie uzyskuje się w drodze reklamacji usługi przewozu kierowanej do właściwego przewoźnika. Aby spełnić warunki reklamacji należy uzyskać poświadczenie wielkości opóźnienia na bilecie ( u konduktora ) i przesłać do przewoźnika wraz  z formularzem reklamacji dostępnym na www.intercity.pl Powyższa procedura obowiązuje w pociągach klasy Ekspres, Intercity, Express Intercity, Eurocity, EuroNight. Uzyskanie odszkodowania nie zamyka drogi ewentualnego postępowania sądowego w sprawie innych roszczeń. 

do góry