Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewoźnicy podpisali umowy z zarządcą infrastruktury

16.12.2011

Przewoźnicy zawarli porozumienie z zarządcą infrastruktury

 

W dniu 15 grudnia 2011 r. Urząd Transportu Kolejowego został poinformowany, że Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisał z przewoźnikami 56 umów o udostępnianiu infrastruktury kolejowej w rozkładzie jazdy pociągów 2011/2012.

W sprawie przewozu osób zawarto umowy z PKP CARGO SA,  Koleje Śląskie Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie SA, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. oraz Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

Podpisanie tych umów ma związek z wszczętym z urzędu 01 grudnia 2011 r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego  postępowaniem administracyjnym w sprawie zawarcia umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej między spółkami przewozowymi:

-Przewozy Regionalne,

- „Koleje Mazowieckie - KM",

- PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście,

- Arriva RP,

- Szybka Kolej Miejska,

- Koleje Dolnośląskie,

- Koleje Wielkopolskie

- Koleje Śląskie

a największym polskim zarządcą infrastruktury kolejowej czyli spółką

- PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

 

W ramach tych postępowań Prezes UTK wydał postanowienia, w których wyznaczył na dzień 9 grudnia 2011 r. termin zakończenia negocjacji dotyczących zawarcia umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej między wymienionymi wyżej spółkami a PKP PLK SA.   

do góry