Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wprowadzenie nowego rozkładu jazdy tematem spotkania Prezesa UTK z przewoźnikami

01.12.2011

Spotkanie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z przedstawicielami organizatorów publicznego transportu zbiorowego, zarządcy infrastruktury kolejowej i pasażerskich przewoźników kolejowych
w dniu 28 listopada 2011r.

      W dniu 28 listopada 2011 r.  w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie odbyło się spotkanie Prezesa UTK z przedstawicielami organizatorów publicznego transportu zbiorowego, zarządcy infrastruktury kolejowej i pasażerskich przewoźników kolejowych.

    Na powyższym spotkaniu, będącym kontynuacją poprzedniej konferencji zorganizowanej w dniu 27 października 2011 r., omówione zostały zagadnienia dotyczące:

   1) rozkładu jazdy 2011/2012 ważnego od dnia 11 grudnia 2011 r. do dnia 8 grudnia 2012 r.,

2) zasad publikacji wydawnictwa Sieciowy Rozkład Jazdy Pociągów, a także terminów publikacji rozkładów jazdy pociągów 2011/2012 oraz 2012/2013 na podstawie art. 30 ust. 4, 5c, 5d, 5e i 5f  znowelizowanej ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

3)  harmonogramu opracowania Rocznego Rozkładu Jazdy 2012/2013 dla przewozów pasażerskich,

4)  przygotowania Regulaminu PKP PLK SA przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy 2012/2013,

5)  podpisywania umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy marszałkami województw a przewoźnikami świadczącymi przewozy o charakterze użyteczności publicznej,

   6)  opracowywania przez organizatorów planów transportowych i ich wzajemnego uzgadniania.

Konferencja bazowała na przygotowanej przez Urząd Transportu Kolejowego prezentacji, stanowiącej dla uczestników spotkania tło do dyskusji. Przedstawiono w niej stan przygotowań do wdrożenia rozkładu jazdy 2011/2012, informacje dotyczące korekty rocznego rozkładu jazdy 2011/2012 ważnej od 1 czerwca 2012 r. (termin składania wniosków o aktualizację wyznaczono od dnia 2 lutego 2012 r. do dnia 15 lutego 2012 r.) oraz rozkładu na okres EURO 2012.

Ponadto przybliżono problemy związane z publikacją wydawnictwa Sieciowy Rozkład Jazdy Pociągów przez jedną ze spółek kolejowych. Pokrótce przypomniano zebranym o regulacjach dotyczących terminów publikacji rozkładów jazdy pociągów 2011/2012 oraz 2012/2013. Zaprezentowano także informacje o etapach opracowania Rocznego Rozkładu Jazdy 2012/2013 dla przewozów pasażerskich i ich terminach.

Dodatkowo, w związku z rozpoczęciem przez zarządcę PKP PLK SA prac nad Regulaminem i z uwagi na wynikającą z obowiązujących przepisów prawnych konieczność jego konsultacji z przewoźnikami, UTK zwrócił uwagę zebranym na potrzebę aktywnego udziału w przygotowaniu Regulaminu na etapie jego opracowania. Na koniec spotkania jego uczestnicy wspólnie zdiagnozowali problemy utrudniające terminowe podpisywanie umów o świadczenie usług publicznych.

Ponadto, w trakcie spotkania UTK, uwzględniając potrzebę terminowego podpisywania umów o świadczenie usług publicznych, zaproponowało zgromadzonym powołanie Zespołu Roboczego złożonego z przedstawicieli wszystkich organizatorów publicznego transportu zbiorowego (przedstawiciele w zakresie prawnym, finansowym, kolejowym) pod auspicjami Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Jednocześnie Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Jerzy Łużniak, w piśmie skierowanym do Prezesa UTK, złożył propozycje rozpatrzenia na spotkaniu w dniu 28 listopada 2011r. możliwości powołania Grupy Roboczej ds. uzgadniania planów transportowych. Zadaniem Grupy miałaby być współpraca w zakresie opracowania planu transportowych także na szczeblu ministerialnym. Przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zapowiedzieli przygotowanie konferencji z organizatorami w tej sprawie, zaplanowanej na przełom luty/marzec przyszłego roku.

do góry