Nawigacja

Terminy dla zarządców infrastruktury oraz operatorów obiektów infrastruktury – stanowisko Prezesa UTK

28.03.2017

Nowe definicje i nowe obowiązki: Prezes UTK przypomina, jakie terminy należy zachować, by zdążyć ze spełnieniem nowych obowiązków ustawowych. Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym zmienia sytuację na przykład użytkowników bocznic, bo staną się oni szczególnym rodzajem zarządcy infrastruktury. Nowelizacja wprowadza też pojęcia takie, jak obiekt infrastruktury usługowej oraz operator infrastruktury usługowej.

Na uczestników rynku nałożone zostały obowiązki dotyczące między innymi opracowania i publikacji regulaminów oraz statutów sieci kolejowej i obiektów. Pierwsze statuty sieci oraz statuty obiektów powinny być ogłoszone nie później niż 9 grudnia 2017 r.

Zarządca, który będzie udostępniać infrastrukturę kolejową (m.in. bocznicę) na zasadach określonych w art. 29-35 znowelizowanej ustawy, zobowiązany jest opracować regulamin sieci, który zawiera m.in. cennik. Projekt cennika powinien zostać przedłożony do zatwierdzenia Prezesowi UTK do 10 kwietnia 2017 r. Nowym zarządcom infrastruktury kolejowej termin na opublikowanie regulaminu i przedłożenie do zatwierdzenia Prezesowi UTK cennika przypada najpóźniej 9 sierpnia 2017 r.

Do 9 grudnia 2017 r. operatorzy infrastruktury usługowej powinni opublikować statut obiektu, przekazać Prezesowi UTK dane rejestrowe do rejestru obiektów infrastruktury usługowej oraz opublikować regulamin obiektu, w którym m.in. zawarty jest cennik.

Pełny tekst Stanowiska Prezesa UTK znajduje się na stronie Stanowiska Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

 

 

 


do góry