Nawigacja

Archiwum patronatów (do 2021 r.)

Archiwum

Przejdź do roku  2021 2020 2019 2018 2017  2016  2015  2014

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM PREZESA UTK W 2021 ROKU

Termin Wydarzenie Organizator Miejsce
STYCZEŃ
24.10.2020 - 01.02.2021 kampania #WybieramZbiorKom Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe Warszawa/Wrocław
LUTY
luty Debata „Stan i potrzeby rozwojowe kolei w Polsce" Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego wydarzenie online
MARZEC
29.03 „Kolej dla Klimatu” Fundacja ProKolej wydarzenie online
KWIECIEŃ
22.04 I  webinarium „Infrastruktura kolejowa – zadania i inwestycje w nowej perspektywie finansowej EU oraz przy wsparciu środkówkrajowych” Polska Izba Producentów i Usług na Rzecz Kolei Bydgoszcz i Warszawa
II kwartał 2021 Projekt budowy kolejowego placu zabaw  Stowarzyszenie Moje Ząbki Ząbki
MAJ
maj-listopad 2021 IV  edycji konkursu „Dworzec Roku” Fundacja ProKolej wydarzenie online
12-13.05  Impact'21 Fundacja Impact wydarzenie online
CZERWIEC
1.06 Rodzinny Piknik Kolejowy

SP Tech Solutions Sp. z  o.o.  Redakcja Serwis Kolejowy

Jedwabno

9-11.06

XIII Konferencji Naukowo-Technicznej„Budowa i utrzymanie  infrastruktury w transporcie  szynowym”- INFRASZYN 2021 Stowarzyszenie Inżynierówi Techników Komunikacji RP Oddział w Radomiu Zakopane
16.06 IX Kongres Infrastruktury  Polskiej

Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Warszawa
22.06 XII edycji konferencji „Infrastruktura Polska i  Budownictwo" Executive Club Sp. z o.o. Warszawa
22-23.06 IV edycja konferencji naukowo-technicznej „Transport Intermodalny Integracja Przewozów Światowych” Stowarzyszenia Inżynierówi Techników Komunikacji RP Warszawa
23-25.06 XI edycja Konferencja Systemy Kolejowe OLTIS POLSKA sp. z o.o. Wisła
29-30.06 VII Kongres Rozwoju Transportu — „Kolej w obliczu nowych wyzwań"

Centrum Rozwoju Transportu

Sp.z o.o

Łódź

29.06 - 1.07

„KOLEJ WODOROWA” Polska Izba Producentów i Usług na Rzecz Kolei Poznań
SIERPIEŃ
18-19.08 IX Forum Transportu Intermodalnego FRACHT Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa- Północ - Wschód (ENEIA) Warszawa
25.08 III Konferencja „Kolej na energię
wodorową”

Centrum Rozwoju Transportu

Sp. z o.o.

Warszawa
WRZESIEŃ

wrzesień - listopad

Mobilność  60+ Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.  
2.09 Europejskie Forum Taborowe 2021 – European Rolling Stock Forum 2021

Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Warszawa

01.09.2021 - 31.09.2024

Lekki Autonomiczny Szybki Transport Szynowy (LASTS)

Share Map

sp. z o.o.

 
6.09 Przejazdy kolejowo-drogowe 2021 – bezpieczeństwo, innowacje, technologie

Fundacja ProKolej

Warszawa
20.09 IV pakiet kolejowy – stan wdrożenia, doświadczenia i wyzwania

Stowarzyszeni na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego

Gdańsk

22.09

„Kolej dla klimatu, klimat dla kolei” Fundacja ProKolej Gdańsk

23.09

„Nocne podróże po Europie – renesans kolejowych połączeń międzynarodowych” Fundacja ProKolej Gdańsk
24.09 Sesja Transportowo-Logistyczna podczas Regionalnej Konferencji EMAC

Akademia Leona Koźmińskiego

Warszawa
PAŹDZIERNIK
4-5.10 VII edycja Ogólnopolskiego Szczytu  Gospodarczego  OSG  2021 Europejskie Centrum Biznesu Lublin
11-13.10 Telekomunikacja i Informatyka na Kolei Polska Izba Producentów Urządzeńi Usług na Rzecz Kolei Wisła
13-15.10 XVIII Konferencja Modernizacja Taboru Szynowego – zakup i utrzymanie Polska Izba Producentów i Usług na Rzecz Kolei Wisła
14-15.10 XVII edycja Krajowego Zjazdu Pełnomocników ds. SMS i MMS oraz Menadżerów Bocznic Kolejowych

OTTIMA plus

sp. z o.o.

Kazimierz Dolny
20-22.10 „Kolejowe przejścia graniczne – klucz do eksportu i tranzytu” Fundacja ProKolej Janów Podlaski/Małaszewicze
20-22.10 I Ogólnopolskie Sympozjum Bezpieczeństwa  i Inżynierii Transportu Kolejowego

Instytut Transportu Kolejowego

Sp. z o. o.

Warszawa
21-22.10 "Znaczenie bocznic i terminali w strategii rozwoju kolei polskiej” Akademia WSB Dąbrowa Górnicza
25-28.10 XXIV Konferencja Naukowa "Pojazdy Szynowe 2020" Politechnika Krakowska, Instytut Pojazdów Szynowych Ustrzyki Dolne
27-28.10 Impact’21 Fundacja Impact Poznań
LISTOPAD
24.11 XI Kongres Kolejowy Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. Warszawa
25.11 "Rozwój europejskiej sieci połączeń towarowych” Fundacja ProKolej Żmigród
GRUDZIEŃ
1-3.12 XX konferencja  naukowo  - techniczna „Nowoczesne technologie isystemy zarządzania w transporcie szynowym - NOVKOL 2021” Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zakopane
6-7.12 III edycja Konferencji „Bezpieczeństwo na kolei” Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Jastrzębia Góra
9.12 Pomorski Kongres Transportu Intermodalnego Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o. Gdańsk
WYDARZENIA CAŁOROCZNE
 

Raport „Transport intermodalny na Nowym Jedwabnym Szlaku - analiza potencjału, bariery i szanse”   

Polski Instytut Transportu Drogowego  
  akcja #bezpiecznakolej    Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei  
  Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie Technologiami Wodorowymi. Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska Warszawa
  „Transport intermodalny.Automatyzacja, technologia, infrastruktura i tabor.” Polski Instytut Transportu Drogowego  
 
#WybieramZbiorKom
Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe  
  SimRail - The Railway Simulator SimRail S.A.  

 

 

Przejdź do roku 2021 2020 2019 2018 2017  2016  2015  2014

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM PREZESA UTK W 2020 ROKU

Termin Wydarzenie Organizator Miejsce
LUTY
26-28.02 X Edycja Konferencji "Systemy Kolejowe" połączona z
II Edycją Forum Intermodalnego
Oltis Polska
 
Wisła
MARZEC
3.03 Konferencja Infrastruktura polska i budownictwo Executive Club  
9.03 IV edycja konferencji „Przejazdy kolejowo-drogowe 2020 – innowacje, inwestycje, zarządzanie bezpieczeństwem i edukacja” Fundacja Pro Kolej Warszawa
KWIECIEŃ
2-3.04 Konferencja "Nawierzchnie szynowe - rozjazdy -  konstrukcje mostowe" Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Wisła
22-24.04 XIII Konferencja Naukowo-Technicznej „Budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym”- INFRASZYN 2020 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Radomiu Zakopane
23.04 VIII Edycja Ogólnopolskiej Konferencji "Państwo a Gospodarka. Nowe prawo zamówień publicznych" Koło Naukowe WPiA UMK w Toruniu Toruń
       
MAJ
maj-listopad III edycja Konkursu Dworzec Roku Fundacja Pro Kolej online
20-21 maja V Konferencja „Nowoczesne kierunki ochrony przeciwpożarowej taboru szynowego Instytut Kolejnictwa Warszawa
CZERWIEC
3.06 Kongres Impact re:action 2020 Fundacja Impact online
2-3.06 Konferencja naukowo-techniczna "Transport intermodalny. Integracja przewozów światowych" Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Warszawa
3-5.06 XVI Konferencja „Modernizacja Taboru Szynowego – zakup i utrzymanie Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei Karpacz
17-19.06 VIII Kongres Infrastruktury Polskiej Zespół Doradców Gospodarczych TOR online
22-25.06 IX Konferencja „Koleje regionalne i aglomeracyjne” Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei Spała
SIERPIEŃ
20-21.08 VIII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa- Północ - Wschód (ENEIA) Gdynia
WRZESIEŃ
13-16.09 XXIV Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe 2020 Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny Instytut Pojazdów Szynowych Ustrzyki Dolne
23-24.09 Impact Connected Edition Fundacja Impact online
29.09 Pomorski Kongres Transportu Intermodalnego Zespół Doradców Gospodarczych TOR Gdańsk
wrzesień Polsko-angielska publikacja "PL Railways" Quixi Media -
PAŹDZIERNIK
5-6.10 VI edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2020 Europejskie Centrum Biznesu Sp. J.M. Różańska K. Karaś Lublin
12.10 Konferencja z cyklu Rail22 – „Prawokolejowe – legislacja, regulacja, bezpieczeństwo” Fundacja Pro Kolej Warszawa
24.10.2020 -01.02.2021


kampania #WybieramZbiorKom


Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe
   Warszawa/Wrocław
25-28.10 XXIV Konferencja Naukowa "Pojazdy Szynowe 2020" Politechnika Krakowska, Instytut Pojazdów Szynowych Ustrzyki Dolne
LISTOPAD
4-5.11 VII Kongres Rozwoju Transportu — „Kolej w obliczu nowych wyzwań" Centrum Rozwoju Transportu Sp. z o.o. Łódź
5-6.11 X Konferencja „Energetyka na Kolei" Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Raszyn
19.11 X Kongres Kolejowy ZDG TOR wydarzenei online
25-27.11  IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach,technologiach i polityce transportowej” Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechnika Śląska Katowice
GRUDZIEŃ
2-4.12 XIX Konferencja Naukowo – Techniczna „Nowe technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie Zakopane
WYDARZENIA CAŁOROCZNE
2018-2023 Kampania społeczna Bezpieczny przejazd - "Szlaban na ryzyko!" PKP Polskie Linie Kolejowwe SA cały kraj
2020-2021 Projekt budowy kolejowego placu zabaw w Ząbkach Stowarzyszenie „Moje Ząbki” Ząbki
  Projekt „System automatycznego monitorowania i wykrywania wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa” Protel Wrocław
  Poligon szkoleniowy sieci trakcyjnej PKP Energetyka PKP Energetyka Słotwiny
  Projekt w zakresie przeprowadzenia badania opinii społecznej w celu zdiagnozowania
przeszkód, jakie uniemożliwiają powrót do kolejowego transportu pasażerskiego.
Centrum Rozwoju Transportu Sp. z o.o.  
  #bezpiecznakolej Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei  

 

 

Przejdź do roku 2021 2020 2019 2018 2017  2016  2015  2014

 

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM PREZESA UTK W 2019 ROKU

Termin Wydarzenie Organizator Miejsce
STYCZEŃ
17-18.01 XI Międzynarodowe Seminarium Dni Transportu Politechnika Krakowska Kraków
23.01 I Kongres Rozwoju Kolei. Przyszłość i perspektywy Polskie Koleje Państwowe S.A. Warszawa
LUTY
20.02 Infrastruktura Polska & Budownictwo Executive Club Warszawa
26-28.02 X edycja Konferencji Systemy Kolejowe połączona z II edycją Forum Intermodalnego OLTIS POLSKA sp. z o.o. Wisła
MARZEC
04.03 Konferencja „Przejazdy kolejowo–drogowe 2019 –
Nowe technologie w budowie, eksploatacji
i zarzadzaniu bezpieczeństwem”
Fundacja Pro Kolej Warszawa
26.03 Konferencja "Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym" Wyższa Szkoła Administracji i  Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni Gdynia
KWIECIEŃ
2-3.04 VII  Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2019 Kurier Kolejowy Gdańsk
24-26.04 XII Konferencja Naukowo-Techniczna
„Budowa i utrzymanie infrastruktury
w transporcie szynowym”
– INFRASZYN 2019

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Zakopane
24-26.04

Nowoczesne technologie w realizacji
projektów inwestycyjnych transportu kolejowego

Zakład Automatyki
i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o.
Jurata
MAJ
15-17.05 VII Ogólnopolskie Warsztaty Techniczne
"Spawalnictwo dróg szynowych - nowoczesne technologie"
Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Komunikacji RP - Oddział w Warszawie
Warszawa
20-21.05 CyberTek2019 Tekniska Polska sp. z o.o.  
21-22.05 Impact’19 Fundacja Impact Kraków
CZERWIEC
5.06 Konferencja "Kolej w programie Dostępność Plus" Klaster Luxtorpeda 2.0 Warszawa
5-7.06

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna
„Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, technicznym i ekonomicznym”

Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Komunikacji RP
Złoty Potok
12.06 Kongres Infrastruktury Polskiej TOR Konferencje Warszawa
12-14.06

III edycja konferencji  "Transport Intermodalny Integracja Przewozów Światowych" oraz III Targów Transportu Intermodalnego "InterModal 2019"

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Szczecin
LIPIEC
24.07 Konferencja "Bocznica +" TOR - Audytor Warszawa
WRZESIEŃ
4.09 I Kongres Transportu Intermodalnego Zespół Doradców Gospodarczych TOR Katowice
5-6.09. II Konferencja "PKP-TELKOL - specjalistyczne usługi dla kolei" Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Sterdyń
18.09. IV Konferencja Naukowo-Techniczna "IT w transporcie szynowym" Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Warszawa
25.09 Konferencja "Rail 22" Fundacja ProKolej Gdańsk
25.09 Debata "Wyzwania stojące przed producentami taboru i elementów infrastruktury
oraz perspektywy finansowania inwestycji po 2020"
Elżanowski, Cherka & Wąsowski
Kancelaria Prawna
Gdańsk
26-27.09 V edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019 Europejskie Centrum Biznesu Lublin
28-29.09 Minaiturowa Polska - Świat wokół kolei Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Katowicach Gliwice
PAŹDZIERNIK
3.10 Forum Kolejowe 1435/1520 Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego Warszawa
9-10.10 Impact Mobility rEVolution'19 Fundacja Impact Katowice
9-10.10 Konferencja "Rozwój polskiej infrastruktury kolejowej" Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Warszawa
LISTOPAD
5.11 XI Konferencja Naukowo- Technicznea „Otwarty rynek kolejowy w Polsce – krajowy program kolejowy – nadzory inwestorskie” Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Radomiu Warszawa
6-7.11 VIII Edycja Konferencji "Koleje regionalne i aglomeracyjne - doświadczenia i perspektywy" Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Poznań
6-9.11 II Konferencja Naukowo–Techniczna
Dynamika obiektów infrastruktury transportowej
„DYNTRANS 2019”
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Jelenia Góra
13.11 IX Kongres Kolejowy Zespół Doradców Gospodarczych TOR Warszawa
14-15.11 IX Konferencja „Energetyka na Kolei” Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei Raszyn
19-20.11 VI Kongres Rozwoju Transportu "Infrastruktura fundamentem rozwoju gospodarki Polski" Centrum Rozwoju Transportu Wieliczka
28.11 I Podkarpacki Kongres Gospodarczy CWK Operator Sp. z o.o. Jasionka
GRUDZIEŃ
4-6.12 XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna
"Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym"
Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Komunikacji RP - Oddział w Krakowie
Zakopane
5-6.12 II Konferencja "Bezpieczeństwo na Kolei" Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Gdynia
WYDARZENIA CAŁOROCZNE
 

Koleją po Dolnym Śląsku 2019

Instytut Dolnośląski Internet
listopad-grudzień Projekt „System automatycznego monitorowania i wykrywania wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa” Protel Wrocław
  Projekt „Młodzież na kolej, kolej na młodzież” Stanisław Głowacz F.H.U. JMS  
 

 

Przejdź do roku 2021 2020 2019 2018 2017  2016  2015  2014

 

 

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM PREZESA UTK W 2018 ROKU

Termin Wydarzenie Organizator Miejsce
STYCZEŃ
31.01 Forum Transportu Publicznego
- nowe technologie i bezpieczeństwo
Polski Instytut Rozwoju Biznesu Warszawa
LUTY
8.02 Infrastruktura Polska & Budownictwo Executive Club Warszawa
MARZEC
7-9.03 VIII Konferencja "Systemy kolejowe. Bezpieczeństwo, IT, prawo" Oltis Polska,
Prvni Signalni
Wisła
13.03 Warsztaty "Interoperacyjność systemu kolei Unii Europejskiej" SIRTS Warszawa
14-16.03 XV Konferencja "Telekomunikacja
i informatyka na kolei"
Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Wisła

19.03

Bezpieczeństwo w wielu wymiarach
ryzyka i odpowiedzialność w biznesie kolejowym

Fundacja ProKolej

Warszawa

21-23.03 2. Targi transportu intermodalnego "InterModal 2018" Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Komunikacji RP
Nadarzyn
20-23.03

VI Konferencja „Nawierzchnie szynowe. Rynek – Inwestycje – Utrzymanie”

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Wisła
KWIECIEŃ
11-12.04 Forum Transportu Intermodalnego
FRACHT 2018
Kurier Kolejowy  Gdańsk
18-20.04 XV Konferencja "Modernizacja Taboru Szynowego" Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Wisła
MAJ
9.05 Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych
Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź
10.05

Konferencja „Wspólny bilet w komunikacji publicznej - doświadczenia i perspektywy wdrożenia”

Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu Gdańsk
15.05 IV Międzynarodowa Konferencja "Nowoczesne kierunki ochrony przeciwpożarowej taboru szynowego" Instytut Kolejnictwa Warszawa
18.05 VII Piknik Bezpieczeństwa na Ursynowie Przedszkole nr 352 Warszawa
22-25.05 XXIII Konferencja naukowa
"Pojazdy szynowe"
Politechnika Sląska Katowice-Chorzów-Szczyrk
CZERWIEC
6.06 III Forum Kobiet w Infrastrukturze i Transporcie Zespół Doradców Gospodarczych TOR Warszawa
07.06 Kolej 2040 - perspektywy rozwoju branży Fundacja Pro Kolej Warszawa
12-13.06 Warsztaty "Wyposażenie polskiej sieci kolejowej i polskiego taboru w europejski system łączności ERTMS/GSM-R - wymagania, stan prac, wyzwania wdrożeniowe i eksploatacyjne" Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju TRansportu Szynowego Serock
14.06 VI Kongres Infrastruktury Polskiej Zespół Doradców Gospodarczych TOR Warszawa
20-22.06 IV szkoleniowa konferencja naukowo-techniczna "Przewóz towarów niebezpiecznych" Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Gdańsk
25-27.06 X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna "Systemy Logistyczne - Teoria i Praktyka" Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej Warszawa
28.06 Konferencja "Pojazdy autonomiczne - perspektywa zastosowania" Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów TRansportu Szynowego Warszawa
SIERPIEŃ
30.08 Forum Transportu Publicznego – nowe technologie
i bezpieczeństwo
Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. Warszawa
WRZESIEŃ
5-7.09 IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Modernizacja taboru szynowego" Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Komunikacji RP Oddział w Katowicach

Tarnowskie Góry

 

7.09 Konferencja "Tram-Train" - Zintegrowane Systemy Szynowego Transportu Zbiorowego Stowarzyszenie Elektryków Polskich o/Wrocław Wrocław
12.09 "IT w transporcie szynowym" – Informatyka kluczem do modernizacji kolei Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Warszawa
12.09 Konferencja ""Wymagania wobec zarządców bocznic
i obiektów kolejowej infrastruktury usługowej - prawa użytkowników""
Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu Warszawa
15-16.09 Dzień Maszynisty Stacja Muzeum Warszawa
17.09 Polsko-niemiecka konferencja "Inwestycje w infrastrukturze kolejowej w Polsce i w Niemczech" Forum Kolejowe Railway Business Forum Berlin
PAŹDZIERNIK
  XI Konferencja "Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej" Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Warszawa
7.10 VIII Kongres Kolejowy Zespół Doradców Gospodarczych TOR Warszawa
11-12.10 VII Konferencja „Koleje Samorządowe - szanse i zagrożenia” Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Warszawa
13.10 Stacja Niepodległość Stacja Muzeum
Warszawa
Warszawa - Sulejówek
18-19.10 IV Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy 2018 Europejskie Centrum Biznesu Siedlce
LISTOPAD
8-9.11 VIII Konferencja "Energetyka na kolei" Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Centrum Konferencyjne Falenty, Raszyn
21-23.11 XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym" Stowarzyszenie Inżynierów i Techników komunikacji RP Oddział w Krakowie Zakopane
28-30.11 II Międzynarodowa Konferencja "Zarządzanie Bezpieczeństwem w Technikach, Technologiach i Polityce Transportowej" Politechnika Śląska Katowice/Ustroń
GRUDZIEŃ
10-12.12 I Konferencja "Bezpieczeństwo na kolei" Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Warszawa
INNE PATRONATY
Rok 2018 Koleją Po Dolnym Śląsku 2018 Instytut Dolnośląski -
Rok szkolny 2017/2018 Klasa o specjalizacji
"technik automatyk sterowania ruchem kolejowym"
Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące
CONRADINUM

Gdańsk

2018-2023 Kampania społeczna Bezpieczny przejazd - "Szlaban na ryzyko!" PKP Polskie Linie Kolejowwe SA -
Od 2018 r. Patronat dla kierunku "Transport Kolejowy" Politechnika Śląska Gliwice/Katowice

 

Przejdź do roku 2021 2020 2019 2018 2017  2016  2015  2014

 

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM PREZESA UTK W 2017 ROKU

L.P.

DATA

WYDARZENIE

ORGANIZATOR

MIEJSCE

PATRONATY CAŁOROCZNE

1.

2017

Zaprojektowanie przez uczniów Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju aplikacji internetowej wspomagajacej nadzór nad bezpieczeństwem kolejowym przez zarządcę infrastruktury.

Jastrzębska Spółka Kolejowa

 

2. 2017 Konkurs Engineer Student Award 2017 M&MR Trading Polska sp. z o.o.  
3. 2017 Raport "Koleją po Dolnym Śląsku 2017" Instytut Dolnośląski  
4. 2017 Cykl seminariów naukowo-dydaktycznych "Bezpieczeństwo w transporcie szynowym 2017. Technika, zarządzanie, organizacja" Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej  
5. 2017 Kampania Bezpieczny przejazd - "Szlaban na ryzyko" PKP Polskie Linie Kolejowe  
6. 2017 Szkolenie doskonalące dla instruktorów i egzaminatorów ośrodków szkolenia i egzaminowania na licencję i świadectwo maszynisty CS Natura Tour sp. z o.o.  

STYCZEŃ

7.

19.01

Seminarium "Bocznica kolejowa - zarządca - przewoźnik w świetle zmian do Ustawy o transporcie kolejowym"

SzkolTrans Marek Pilarczyk

Poznań

8. 31.01 Konferencja "Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo" Polski Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Warszawa
9. 31.01 Debata z Kurierem "Symulatory pracy maszynisty" KOW sp. z o.o. Warszawa

LUTY

10. 8-10.02 Konferencja "Systemy kolejowe"

OLTIS POLSKA
sp. z o.o.

Ustroń

MARZEC

11. 7.03 Konferencja IV Forum Bezpieczeństwa Kolejowego

Tor-Audytor
sp. z o.o.

Warszawa
12. 8.03 Konferencja "Praktyczne aspekty nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym z 16.11.2016 r." Tor-Audytor
sp. z o.o.
Warszawa
13. 21.03 Warsztaty "Wdrożenie czwartego pakietu kolejowego perspektywa europejska i perspektywa polska" Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego Warszawa
14. 29-31.03 Targi i konferencja InterModal 2017 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Warszawa

KWIECIEŃ

15. 5-7.04 Konferencja "Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego" Zakład Automatyki
i Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o.
Jurata
16. 12-13.04 V Forum Transportu Intermodalnego Fracht KOW sp. z o.o. Gdańsk
17. 19-21.04 XIV Konferencja Modernizacja Transportu Szynowego Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług Na Rzecz Kolei Warszawa
18. 20.04 Konferencja "Czwarty Pakiet Kolejowy. Zmiany w prawie europejskim i wyzwania przed polskim sektorem kolejowym" Izba Gospodarcza Transportu Lądowego Ożarów Mazowiecki
19.
26.04
Konferencja naukowa "Konsument na rynku kolejowych przewozow pasażerskich" Naukowe Koło Prawa Energetycznego i innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź
20. 26-28.04 X Konferencja Naukowo-Techniczna INFRASZYN 2017 Stowarzysznie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Radomiu Zakopane
MAJ
21. 10-12.05 III Szkoleniowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Przewóz towarów niebezpiecznych" Stowarzysznie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Międzyzdroje
22. 12.05 VI Piknik bezpieczeństwa na Ursynowie Przedszkole nr 352 w Warszawie Warszawa
CZERWIEC
23. 2-5.06 Ustanowienie rekordu w podróżach pociągami Piotr Goszczycki - Literacka PKP-Jazda  
24. 7-8.06 Kongres "Koleje aglomeracyjne i regionalne - wspólne zadania urzędów marszałkowskich i przewoźników" Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług Na Rzecz Kolei Łódź
25. 7-9.06 VII Konferencja Naukowo-Techniczna "Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, ekonomicznym i technicznym" Stowarzysznie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Częstochowie Włodowice
26. 12.06 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawne aspekty transportu szynowego w Polsce i za granicą" Koło Naukowe Międzynarodowej Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn
27. 21-22.06 Konferencja naukowo-techniczna "Logistyka
i technologie robót kolejowych"
Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług Na Rzecz Kolei Raszyn
SIERPIEŃ
28. 21-25.08 "Stacja Dzieci" Stacja Muzeum Warszawa/Sochaczew
29. 30.08 "Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo" Polski Instytut Rozwoju Biznesu Warszawa
WRZESIEŃ
30. 4-7.09 IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy logistyczne teoria i praktyka" Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej Jachranka
31. 25.09 Seminarium "Uwarunkowania dopuszcania do eksploatacji taboru kolejowego modernizowanego i nowego" Stowarzyszenie na Rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego Gdańsk
32. 27.09 IV edycja Międzynarodowej Konferencji Rail22 - debata międzynarodowa "Co hamuje kolejowe przewozy towarowe" Fundacja Pro Kolej Gdańsk
33. 27-29.09 Konferencja naukowo-techniczna Problemy dynamiki obiektów infrastruktury transportowej "Dytrans" Stowarzysznie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział we Wrocławiu Jelenia Góra
34. 28.09 Debata "Współpraca jednostek oceniających z Agencją Kolejową Unii Europejskiej w świetle zmian prawa Europejskiego" Stowarzysznie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju transportu szynowegoIn Gdańsk
PAŹDZIERNIK
35. 5-6.10 II Konferencja Naukowo-Techniczna "IT w transporcie szynowym" Stowarzysznie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, PKP Informatyka Ożarów Mazowiecki
36. 5-7.10 Konferencja "Bezpieczeństwo pasażera na kolei" Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług Na Rzecz Kolei Gdańsk
37. 11.10 Konferencja naukowo-techniczna "Transport kolejowy w województwie śląskim" Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach
Katowice
38. 12-15.10 27. Międzynarodowy Zlot Kolei Wąskotorowych Urząd Miejski w Żninie Żnin
39. 18-19.10 VI Konferencja "Koleje Samorządowe - szanse i zagrożenia" Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług Na Rzecz Kolei Raszyn
40. 18-19.10 Konferencja NAVIRAIL 2017 Kurier Kolejowy Sp. z o.o. Sp. k Szczecin
41. 19-20.10 III edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego 2017 Europejskie Centrum Biznesu Siedlce
42. 26-27.10 VII Konferencja "Energetyka na kolei" Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług Na Rzecz Kolei Raszyn
LISTOPAD
43. 15-16.11 VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Najnowsze technologie w transporcie szynowym" Instytut Kolejnictwa Warszawa
44. 17.11 Szkolenie "Wykonanie zadania inwestycyjnego w kontekście interoperacyjności kolei" Certa Sp. z o.o. Wrocław
45. 21.11 III Forum Bezpieczeństwa Sieci Technologicznych Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Konstancin-Jeziorna
46. 23.11 Kongres Kolejowy Zespoł Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. Warszawa
47. 23-24.11 X Jubileuszowa Konferencja "Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej" Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług Na Rzecz Kolei Warszawa
48. 29.11-1.12 XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym" Stowarzysznie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie Zakopane
GRUDZIEŃ
49. 13.12. Konferencja Program Rozwoju Transportu Intermodalnego Stowarzysznie Ekspertów
i Menedżerów Transportu Szynowego
Warszawa

 

Przejdź do roku 2021 2020 2019 2018 2017  2016  2015  2014

 

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM PREZESA UTK W 2016 ROKU

L.P.

DATA

WYDARZENIE

ORGANIZATOR

MIEJSCE

PATRONATY CAŁOROCZNE

1.

2016  

Raport "Koleją po Dolnym Śląsku 2016"

Instytut Dolnośląski

 

2. 2016 Publikacja "Kolejnictwo Polskie. Polish Railways 2016" Quixi Media  
3. 2016 XII edycja kampanii Bezpieczny przejazd - "Szlaban na ryzyko!" PKP Polskie LInie Kolejowe SA  
4. 2016 Wielka Kolejowa Makieta City Makieta City sp. z o.o.  

STYCZEŃ

5.

20-21.01.2016

I Konferencja „Odzież służbowa dla transportu publicznego"

Polska Izba Producentów Urządzeń
i Usług na Rzecz Kolei

Smardzewice

LUTY

6.

 

 

3-5.02.2016

 

 

VI Konferencja "Koleje III tysiąclecia. Transport-spedycja-logistyka-infrastruktura"

 

OLTIS Polska

 

 

Ustroń

 

 

7. 17.02.2016 "Debata z Kurierem" KOW sp. z o.o. Warszawa
8. 24-25.02.2016 "Forum Bezpieczeństwa Kolejowego" Tor-Audytor Warszawa

MARZEC

9. 2.03.2016 Konferencja naukowo-techniczna "Cleaning Rail 2016 - nowe technologie utrzymania czystości w pociągach i na dworcach kolejowych" AKSON MEDIA sp. z o.o. Katowice
10. 3-4.03.2016 V Konferencja "Finansowanie usług, a rekompensata w publicznym transporcie zbiorowym, pomoc publiczna, a finansowanie inwestycji w obszarze kolejowym w perspektywie UE 2015-2020. Nowe inwestycje PKP SKM w Trójmieście Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Gdańsk
11. 9-11.03.2016 XIII Konferencja "Informatyka i telekomunikacja na kolei" Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Wisła

KWIECIEŃ

12. 6-8.04.2016 XIII Konferencja "Modernizacja taboru szynowego" Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Zakopane
13. 7.04.2016 Forum Innowacji w Transporcie Kolejowym Południowy Klaster Kolejowy Warszawa
14. 7-8.04.2016 IV Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2016 KOW sp. z o.o. Gdańsk
15. 20-22.04.2016 IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym" INFRASZYN 2016 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP odział w Radomiu  

MAJ

16. 10.05.2016 Debata z Kurierem "Inwestycje w polską infrastrukturę kolejową, zmiany w zamówieniach publicznych" KOW sp. z o.o. Warszawa
17. 11-12.05.2016 Konferencja Transport a Gospodarka "Wpływ rozwoju systemu transportowego na gospodarkę regionów - województwo śląskie" KOW sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
18. 11-13.05.2016 VI Ogólnopolska Konferencja Techniczna "Spawalnictwo dróg szynowych" pod hasłem "technologie spajania konstrukcji bezstykowych" Międzyzakładowy Klub SITK przy PKP Polskie Linie Kolejowe SA Centrum Diagnostyki oraz SITK RP Oddział w Warszawie Warszawa
19. 18.05.2016 Trzecia Międzynarodowa Konferencja "Nowoczesne kierunki ochrony przeciwpożarowej taboru szynowego" Instytut Kolejnictwa  
20. 18.05.2016 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich" Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego Łódź
21. 23-25.05.2016 Międzynarodowe Warsztaty i Konferencja Urbanistyczna "Urban TRAINing - developing a communication system in Cracow" Koło Naukowe Polityki Regionalnej przy Katedrze Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Kraków

CZERWIEC

22. 8-9.06.2016 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kolejowe okręgi badawcze" Instytut Kolejnictwa Trzebnica-Żmigród
23. 16.06.2016 Konferencja "Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo" Polski Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Warszawa
24. 20-22.06.2016 III Konferencja Naukowo-Techniczna "Modernizacja Taboru Szynowego" Stowarzyszenie Inżynierów i Techników RP oddział w Katowicach  
25. 23.06.2016 Debata z Kurierem "Bezpieczeństwo pasażera w transporcie szynowym" KOW sp. z o.o. Warszawa

SIERPIEŃ

26. 31.08.2016 Konferencja "Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo" Polski Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Warszawa

WRZESIEŃ

27. 19.09.2016 Polsko-niemiecka konferencja "Problemy interoperacyjnosci i bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w Polsce i w Niemczech" Forum Kolejowe Railway Business Forum Berlin
28. 28-30.09.2016 I MIędzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach, technologiach i polityce transportowej" Politechnika Śląska  

PAŹDZIERNIK

29. 13.10.2016 Forum Internacjonalizacji w Transporcie Kolejowym Stowarzyszenie Południowy Klaster Kolejowy Warszawa
30. 18.10.2016 Międzynarodowa konferencja z cyklu Rail22 "Kolej 4.0" Fundacja ProKolej Warszawa
31. 20-21.10.2016 Forum Inteligentnego Rozwoju Centrum Inteligentnego Rozwoju Rzeszów
32. 27-28.10.2016 IV Polski Kongres Przedsiębiorczości Polska Agencja Przedsiębiorczości Lublin
33. październik 2016 V Konferencja "Koleje samorządowe - szanse i zagrożenia" Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei  

LISTOPAD

34. 9-10.11.2016 V Konferencja "Najnowsze technologie w transporcie szynowym" Instytut Kolejnictwa Warszawa
35. 16.11.2016 Konferencja "Kolej na symulatory - co po 1 stycznia 2018 r.?"

Centrum Kształcenia
i Doradztwa

IKKU sp. z o.o.

Warszawa
36. listopad 2016 IX Konferencja "Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej" Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Raszyn
37. 22-23.11.2016 VI Kongres Kolejowy Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o. Gdańsk
38. 28-29.11.2016 V Konferencja "Kolej na obszarach szkód górniczych. Eksploatacja, inwestycje, modernizacja" Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Tychy
39. 30.11.-2.12.2016 XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym" Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddziałw Krakowie Zakopane

GRUDZIEŃ

40. 5-6.12.2016 I Konferencja DWORCE Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Warszawa
41. 5.12.2016 II edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego Europejskie Centrum Biznesu Warszawa

 

Przejdź do roku 2021 2020 2019 2018 2017  2016  2015  2014

 

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM PREZESA UTK W 2015 ROKU

L.P.

DATA

WYDARZENIE

ORGANIZATOR

MIEJSCE

PATRONATY CAŁOROCZNE

1

2015

cykl debat „Lunch z Kurierem”

KOW media&marketing sp. z o.o.

Warszawa

STYCZEŃ

2

12-13.01.2015

IV Konferencja „Inwestycje PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście w latach 2007-2013 i 2014-2020”

Polska Izba Producentów Urządzeń
i Usług na Rzecz Kolei

Gdańsk

LUTY

3 25.02.2015 Forum Bezpieczeństwa Kolejowego

Tor-Audytor

Instytut Kolejnictwa

TOR Konferencje

Warszawa

MARZEC

4

4-6.04.2015

XII Konferencja „Informatyka i Telekomunikacja na Kolei”

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Wisła

KWIECIEŃ

5

28-29.04.2015

III Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2015

KOW media&marketing

Gdańsk

6

22-23.04.2015

Targi Transportu, Spedycji i Logistyki SilesiaTSL EXPO

Expo Silesia Sp. z o.o.

Sosnowiec

MAJ

7 5-6.05.2015 IT w Transporcie KOW media@marketing Warszawa
8 18.05.2015 Konferencja "Transport a Gospodarka" KOW media@marketing Warszawa

PAŹDZIERNIK

9 13.10.2015 Kolej na symulatory - symulatory na kolej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej IKKU Warszawa
10 27-28.10.2015 Kongres Kolejowy Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Forum Kolejowe Railway Buisness Forum (RBF) Katowice

LISTOPAD

11 5-6.11.2015 III Polski Kongres Przedsiębiorczości Polska Agencja Przedsiębiorczości Łódź
12 18-20.11.2015 IV Konferencja "Kolej na obszarach szkód górniczych" Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Wisła
13 26-27.11.2015 VIII Konferencja "Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej" Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Raszyn
14 26-27.11.2015 Konferencja AVIA KOW Kraków

GRUDZIEŃ

14 8.12.2015 Forum Transportu Intermodalnego "Regulacje - inwestycje - przewozy" Stowarzyszenie Ekspertów i Memedżerów Transportu Szynowego Warszawa
13 9-11.12.2015 XIV Ogólnopolska KOnferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym" Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP oddział w Krakowie Wisła

 

 

Przejdź do roku 2021 2020 2019 2018 2017  2016  2015  2014

 

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM PREZESA UTK W 2014 ROKU

L.P.

DATA

WYDARZENIE

ORGANIZATOR

MIEJSCE

PATRONATY CAŁOROCZNE

1.

2014

Kampania Bezpieczny Przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Polska

2.

2014

Branżowe debaty – „Lunch z Kurierem

KOW media&marketing
Sp. z o.o.

Polska

3. 2014 Rekonstrukcja infrastruktury kolei wąskotorowej we Wrześni Urząd Miasta i Gminy we Wrześni Polska

STYCZEŃ

4.

15-17.01.2014

Konferencja "Realizacja inwestycji kolejowych teraz i w przyszłości"

SUDOP Polska Sp. z o.o.

Zawiercie

MARZEC

5.

4-6.03.2014

XI Konferencja
”Informatyka i Telekomunikacja na kolei”

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Wisła

6.

25.03.2014

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.

Warszawa

KWIECIEŃ

7.

8-9.04.2014

II Forum Transportu Intermodalnego
FRACHT 2014

KOW media&marketing
Sp. z o.o.

Gdańsk

8.

15-16.04.2014

VII Targi Transportu, Spedycji i Logistyki SilesiaTSL EXPO

Expo Silesia Sp. z o.o.

Sosnowiec

9.

23-25.04.2014

XI Konferencja „Modernizacja Taboru Szynowego”

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Jastrzębia Góra

MAJ

10.

6-8.05.2014

Konferencja "Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego"

P.W.P. "NEEL" Sp. z o.o.

Jurata

CZERWIEC

11.

5-6.06.2014

Regulacja w sektorze kolejowym i jej sądowa ochrona

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wrocław

12.

25.06.2014

II Międzynarodowej Konferencji pt. „Nowoczesne Kierunki Ochrony Przeciwpożarowej Taboru Szynowego”

Instytut Kolejnictwa

Warszawa

LIPIEC

13.

16.07.2014

„Maszyniści kolejowi i dyżurni ruchu 2014”

Tor-Audytor i TOR Konferencje

Warszawa

WRZESIEŃ

14. 09.09.2014 IV Kongres Kolejowy ZDG Tor, Forum Kolejowe – Railway Business Forum Łódź

15.

11.09.2014

VII Konferencja „Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej"

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Warszawa

PAŹDZIERNIK

16.

20-21.10

III Konferencja „Koleje Samorządowe – szanse i zagrożenia”

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Michałowice k/Warszawy

17.

22-24.10.2014

XII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem

MT Targi Polska Sp. z o.o.

Warszawa

LISTOPAD

18. 18-19.11.2014 Konferencja „Najnowsze technologie w transporcie szynowym” Instytut Kolejnictwa. Miejsce Warszaw

19.

19-21.11.2014

III Konferencja „Kolej na obszarach szkód górniczych.
Eksploatacja, modernizacje, inwestycje"

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Szczyrk

GRUDZIEŃ
20. 02-03.12.2014 Silesia Transport Innovation Expo Silesia

Sosnowiec

 

21. 18 .12.2014 Warsztaty „Wytyczne dot. dopuszczeń do eksploatacji” Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Warszawa
22. 03-05.12.2014 Konferencja „Najnowsze technologie w transporcie szynowym” Instytut Kolejnictwa Warszawa
 

Przejdź do roku 2021 2020 2019 2018 2017  2016  2015  2014

do góry