Nawigacja

Korzystanie z RINF-PL

Jak poruszać się po aplikacji RINF-PL?

Okno aplikacji składa się z trzech podstawowych elementów: menu górnego, okna danych oraz informacji o nazwie i firmie zalogowanego użytkownika.

 
   

W Menu głównym są następujące zakładki:

  • Dane RINF-PL – zawiera tabelę z danymi wprowadzonymi dotychczas do aplikacji
  • Bocznice – służy do składania wniosków o nowe punkty operacyjne oraz do nadawania im unikalnych kodów
  • Dane słownikowe – służy do przeglądania wbudowanych w aplikację słowników
  • Administracja  – służy do zarządzania danymi o podmiotach i użytkownikach w RINF-PL
  • Raporty  –  pozwala generować raporty z danych zgromadzonych w RINF-PL
  • Pomoc – pomoc dla użytkowników

Jako użytkownik bocznicy kolejowej będziesz posługiwać się głównie zakładką Dane RINF-PL w celu wprowadzania danych oraz Administracja w celu zarządzania informacjami o podmiocie i użytkownikach.

Jak przeglądać dane w tabelach?

Żeby przejrzeć dane o danym rekordzie, np. punkcie operacyjnym kliknij w znak + w lewej części tabeli.

Rys. 3. Okno przeglądania danych

Szczegółowe dane są wyświetlone w zakładkach otwierających kolejne tabele.

do góry