Nawigacja

Ośrodki szkolenia i egzaminowania

Ośrodki szkolenia i egzaminowania

Rejestr ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów aktualny na 1.12.2022 r.

Ośrodki szkolenia i egzaminowania są profesjonalnymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia szkoleń i egzaminów maszynistów i kandydatów na maszynistów. Ośrodki podlegają wpisowi do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania prowadzonego przez Prezesa UTK. Każdy z nich realizuje wybrane czynności z następującego zakresu:

  1. szkolenie i egzaminowanie kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty w zakresie ogólnej wiedzy zawodowej,
  2. szkolenie i egzaminowanie kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectw maszynisty w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących:

a)  infrastruktury kolejowej,

b) pojazdu kolejowego,

  1. przeprowadzanie szkoleń i sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów, lub
  2. szkolenie i egzaminowanie maszynistów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ogólnych kompetencji językowych, zasad ruchu kolejowego i sygnalizacji na sieci kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej.
do góry