Nawigacja

Praca dla eksperta

Jeśli posiadasz wyższe wykształcenie, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe oraz specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej działalność Urzędu, zachęcamy do aplikowania na to stanowisko. Będziesz zapewniać wsparcie merytoryczne współpracownikom, przygotowywać opinie, np. w zakresie funkcjonalności nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, dokonywać analiz w zakresie swojej specjalizacji, np. w sprawach zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

W Urzędzie Transportu Kolejowego w Warszawie oraz w oddziałach terenowych poszukujemy ekspertów z zakresu:

Warszawa

Katowice

Kraków

Gdańsk

Lublin

Poznań

Wrocław

Aby do nas dołączyć prześlij swoją aplikację na adres: Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa lub złóż ją osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa (XII piętro, godz.: 815 – 1615).

Na kopercie zamieść informację, o które stanowisko się ubiegasz.

Do swojej aplikacji dołącz:

  • podpisany własnoręcznie list motywacyjny
  • podpisane własnoręcznie CV. Możesz skorzystać z proponowanego wzoru CV
  • kopie dokumentów potwierdzających Twoje wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

Do aplikacji możesz dołączyć również:

  • referencje
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji znajdziesz w tym miejscu.

do góry