Nawigacja

Oferty pracy w służbie cywilnej - Archiwum

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
131945

Starszy Specjalista w Wydziale Uzgodnień Decyzji Inwestycyjnych w Departamencie Obsługi Prawnej

Warszawa 1 08.01.2024
131799

Specjalista w Wydziale Rynku Pojazdów Kolejowych w Departamencie Techniki i Wyrobów

Warszawa 1 4.01.2024
131743

Inspektor ds. edukacji i promocji w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Przewozów Pasażerskich

Warszawa 1 03.01.2024 r.
131716

Specjalista do spraw: interoperacyjności systemu kolei w Wydziale Rynku Infrastruktury Kolejowej w Departamencie Techniki i Wyrobów

Warszawa 1 29.12.2023
131638

Specjalista ds. legislacji w Wieloosobowym Stanowisku ds. Legislacji i Postępowań w Departamencie Obsługi Prawnej

Warszawa 1 28.12.2023
131549

Inspektor Do spraw: transportu kolejowego w Oddziale Terenowym w Gdańsku

Gdańsk 1 27.12.2023
131487

Specjalista Do spraw: skarg pasażerów w Wydziale Obsługi Pasażerów i Nadzoru w Departamencie Przewozów Pasażerskich

Warszawa 1 27.12.2023
131277

Inspektor Transportu Kolejowego w Oddziale Terenowym w Warszawie

Warszawa 1 18.12.2023
131280

Starszy Inspektor transportu kolejowego w Oddziale Terenowym w Gdańsku

Gdańsk 1 20.12.2023
131188

Referendarz w Wydziale Uzgodnień Planów Miejscowych w Departamencie Obsługi Prawnej

Warszawa 1 18.12.2023
131147

Główny specjalista w Wydziale Uzgodnień Planów Miejscowych w Departamencie Obsługi Prawnej

Warszawa 1 18.12.2023
131054

Referendarz Do spraw: regulacji i rozwoju rynku w Wydziale Regulacji i Rozwoju Rynku w Departamencie Regulacji Rynku

Warszawa 1 12.12.2023
130958

Główny Specjalista w Wydziale Licencji i Kosztów Dostępu w Departamencie Regulacji Rynku

Warszawa 1 12.12.2023
130972

Specjalista do spraw: analiz finansowych w Wydziale Licencji i Kosztów Dostępu w Departamencie Regulacji Rynku

Warszawa 1 12.12.2023
do góry