Nawigacja

Oferty pracy w służbie cywilnej - Archiwum

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
130857

Referendarz w Wydziale Świadectw Bezpieczeństwa w Departamencie Monitorowania i Bezpieczeństwa

Warszawa 1 11.12.2023
130852

Specjalista w Wydziale Świadectw Bezpieczeństwa w Departamencie Monitorowania i Bezpieczeństwa

Warszawa 1 11.12.2023
130572

Naczelnik Wydziału w Wydziale Uzgodnień Planów Miejscowych w Departamencie Obsługi Prawnej

Warszawa 1 04.12.2023
130302

Główny Specjalista Do spraw: interoperacyjności systemu kolei w Wydziale Rynku Infrastruktury Kolejowej w Departamencie Techniki i Wyrobów

Warszawa 1 28.11.2023
130301

Specjalista Do spraw: interoperacyjności systemu kolei w Wydziale Rynku Infrastruktury Kolejowej w Departamencie Techniki i Wyrobów

Warszawa 1 28.11.2023
130199

ZASTĘPSTWO - główny specjalista w Wydziale Obsługi Prawnej i Sądowej w Departamencie Obsługi Prawnej

Warszawa 1 28.11.2023
130153

Specjalista w Wydziale Rynku Pojazdów Kolejowych w Departamencie Techniki i Wyrobów

Warszawa 1 27.11.2023
130087

Starszy Specjalista w Wydziale Uzgodnień Decyzji Inwestycyjnych w Departamencie Obsługi Prawnej

Warszawa 1 27.11.2023
129842

Referendarz w Wydziale Obsługi Prawnej i Sądowej w Departamencie Obsługi Prawnej

Warszawa 1 20.11.2023
129717

Specjalista do spraw prawnych w Wydziale Obsługi Prawnej i Sądowej w Departamencie Obsługi Prawnej

Warszawa 1 17.11.2023
129712

Specjalista w Wydziale Uzgodnień Planów Miejscowych w Departamencie Obsługi Prawnej

Warszawa 1 17.11.2023
do góry