Nawigacja

Oferty pracy w służbie cywilnej - Archiwum

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
64781

inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym w Gdańsku

Gdańsk 1 07 lipca 2020
64566

główny specjalista w Wydziale ds. Oddziałów Terenowych w Departamencie Planowania i Nadzoru

Warszawa 1 06.07.2020
64577

specjalista w Wydziale ds. Oddziałów Terenowych w Departamencie Planowania i Nadzoru

Warszawa 1 06.07.2020
64559

główny specjalista do spraw monitorowania i certyfikacji bezpieczeństwa w Wydziale Monitorowania i Certyfikacji w Departamencie Monitorowania i Bezpieczeństwa

Warszawa 1 06.07.2020
64358

starszy inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym Urzędu Transportu Kolejowego w Poznaniu

Poznań 1 29.06.2020
64345

starszy specjalista w Wydziale Strategii i Zarządzania w Biurze Prezesa

Warszawa 1 29.06.2020
64343

specjalista w Wydziale Analiz i Monitoringu Rynku w Departamencie Regulacji Rynku

Warszawa 1 29.06.2020
64142

starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych do spraw drogowej infrastruktury kolejowej w Oddziale Terenowym Urzędu Transportu Kolejowego we Wrocławiu

Wrocław 1 23.06.2020
64146

referendarz do spraw interoperacyjności infrastruktury w Wydziale Rynku Infrastruktury Kolejowej w Departamencie Techniki i Wyrobów

Warszawa 1 23.06.2020
63893

starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych do spraw drogowej infrastruktury kolejowej w Oddziale Terenowym Urzędu Transportu Kolejowego w Lublinie

Lublin 1 16.06.2020
63885

starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Legislacji w Departamencie Obsługi Prawnej

Warszawa 2 16.06.2020
63916

główny specjalista ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Legislacji w Departamencie Obsługi Prawnej

Warszawa 1 16.06.2020
63862

starszy inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym w Warszawie

Warszawa 1 15.06.2020
do góry