Nawigacja

Oferty pracy w służbie cywilnej - Archiwum

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
44968

referendarz do spraw legislacji w Wieloosobowym Stanowisku do spraw Legislacji w Departamencie Obsługi Prawnej

Warszawa 1 02.04.2019
44857

inspektor do spraw nadzoru technicznego i eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i zasilania elektrotrakcyjnego w Oddziale Terenowym Urzędu Transportu Kolejowego w Poznaniu

Poznań 1 01.04.2019
44852

inspektor do spraw nadzoru technicznego i eksploatacji nawierzchni i podtorza infrastruktury kolejowej w Oddziale Terenowym Urzędu Transportu Kolejowego w Poznaniu

Poznań 1 01.04.2019
44637

referendarz do spraw skarg pasażerów w Wydziale Obsługi Pasażerów i Nadzoru w Departamencie Przewozów Pasażerskich

Warszawa 1 26.03.2019
44618

Radca Prezesa w Wieloosobowym Stanowisku ds. Projektów Unijnych w Biurze Dyrektora Generalnego

Warszawa 1 26.03.2019
44535

inspektor do spraw edukacji i promocji w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Przewozów Pasażerskich

Warszawa 1 25.03.2019
44355

referendarz do spraw obsługi kancelaryjnej w Wydziale Obiegu Dokumentacji w Biurze Administracyjno - Informatycznym

Warszawa 1 25.03.2019
44193

inspektor do spraw bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym Urzędu Transportu Kolejowego w Gdańsku

Gdańsk 1 19.03.2019
44016

inspektor do spraw bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie

Warszawa 1 18.03.2019
44021

inspektor do spraw nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych w Oddziale Terenowym Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie

Warszawa 1 18.03.2019
43708

główny specjalista w Wydziale Monitorowania i Certyfikacji w Departamencie Monitorowania i Bezpieczeństwa

Warszawa 1 12.03.2019
do góry