Nawigacja

Oferty pracy w służbie cywilnej - Archiwum

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
31223

starszy specjalista ds. rozwoju zawodowego w Wieloosobowym Stanowisku ds. Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego

Warszawa 1 06.08.2018 r.
31022

główny specjalista ds. rozwoju zawodowego w Wieloosobowym Stanowisku ds. Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego

Warszawa 1 31.07.2018 r.
30844

Dyrektor Oddziału Terenowego w Gdańsku

Gdańsk 1 31.07.2018 r.
30887

główny specjalista do spraw monitorowania i certyfikacji bezpieczeństwa w Wydziale Monitorowania i Certyfikacji w Departamencie Monitorowania i Bezpieczeństwa

Warszawa 1 30.07.2018 r.
30385

ANULOWANO NABÓR główny specjalista do spraw monitorowania i certyfikacji bezpieczeństwa w Wydziale Monitorowania i Certyfikacji w Departamencie Monitorowania i Bezpieczeństwa

Warszawa 1 30.07.2018 r.
30626

referendarz do spraw interoperacyjności infrastruktury w Wydziale Rynku Infrastruktury Kolejowej w Departamencie Techniki i Wyrobów

Warszawa 1 24.07.2018
30620

referendarz do spraw interoperacyjności infrastruktury w Wydziale Rynku Infrastruktury Kolejowej w Departamencie Techniki i Wyrobów

Warszawa 1 24.07.2018
30152

referendarz do spraw: licencjonowania przewoźników i kosztów dostępu do infrastruktury w Wydziale Licencji i Kosztów Dostępu w Departamencie Regulacji Rynku

Warszawa 1 16.07.2018 r.
30136

specjalista do spraw: regulacji i rozwoju rynku w Wydziale Regulacji i Rozwoju Rynku w Departamencie Regulacji Rynku

Warszawa 1 16.07.2018 r.
do góry