Nawigacja

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Logo SKM w Trójmieście

PKP SKM umożliwia przewóz rowerów w pociągu, jeżeli są one łatwe do przemieszczania, nie zakłócają świadczenia danej usługi kolejowej i jeżeli umożliwia to tabor. Podróżny może zabrać ze sobą do pociągu jeden niespakowany rower i przewieźć go:

- odpłatnie - na odcinku Wejherowo – Lębork/Lębork-Wejherowo;

- nieodpłatnie - w elektrycznych zespołach trakcyjnych na odcinku Gdańsk Śródmieście – Wejherowo – Gdańsk Śródmieście, na podstawie posiadanego biletu wg Taryfy Pomorskiej, w tym także na podstawie biletu 24- i 72-godzinnego metropolitalnego oraz Promocyjnego Biletu Miesięcznego "Tandemowego", w wyłączeniem biletów z ulgową usługą transportową.

Opłaty za przewóz roweru są zryczałtowane, niezależnie od odległości taryfowej przewozu i wskazane są w Cenniku usług.

Nie podlegają opłacie i są przewożone w ramach bagażu ręcznego:

  •  złożony rower w pokrowcu (tj. taki, który posiada techniczną funkcjonalność szybkiego składania go na czas przewozu);
  •  rowerek dziecięcy (dwu- lub trójkołowy);
  •  rower trójkołowy rehabilitacyjny, przewożony przez osobę z niepełnosprawnością lub osobę o ograniczonej sprawności ruchowej.

Rower nie może przeszkadzać innym podróżnym ani powodować uszkodzeń lub zniszczeń wagonu. Przewożony rower nie może zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie ani utrudniać przejazdu innym podróżnym. Podróżny jest zobowiązany do sprawowania nadzoru nad przewożonym rowerem i odpowiada za szkody wyrządzone osobom lub mieniu podczas przewozu. PKP SKM ponosi odpowiedzialność za rower tylko wówczas, jeżeli szkoda powstała z jej winy.

Więcej informacji na temat przewozu rowerów możesz uzyskać w serwisie internetowym przewoźnika.

 

 

 

do góry