Nawigacja

Bilet

Dlaczego przewoźnik nie stosuje ulg ustawowych do ofert specjalnych/biletów promocyjnych?

Kwestia ta wynika z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 ze zm.).

Zgodnie z art. 1b ust. 1 pkt 2 ww. aktu prawnego przepisów ustawy nie stosuje się do osób, którym przewoźnik przyznał w ramach własnej strategii handlowej ulgi i zniżki taryfowe o charakterze komercyjnym. Oferty handlowe mają charakter komercyjny i należy traktować je jako przyznanie pasażerom dobrowolnie ustalonego opustu w stosunku do standardowego cennika przewozowego.

do góry