Nawigacja

Bilet

Jakie są zasady wydawania faktur do biletów kolejowych?

Bilet jednorazowy na przejazd koleją wystawiony w pociągu, kasie stacjonarnej lub biletomacie jest jednocześnie fakturą, jeśli zawiera:
•     numer i datę wystawienia,
•     imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
•     numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
•     informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
•     kwotę podatku,
•     kwotę należności ogółem.

W konsekwencji taki bilet stanowi dokument fiskalny potwierdzający sprzedaż oraz uprawniający do odliczenia VAT.  Wystawianie dodatkowych faktur do takich dokumentów nie jest prawnie dopuszczalne.

Należy pamiętać, że odmienne zasady mogą jednak dotyczyć biletów internetowych. Informacje o tym, czy stanowią one fakturę lub w jaki sposób można ją uzyskać zawarte są zwykle w regulaminach poszczególnych serwisów sprzedaży. W przypadku potrzeby uzyskania faktury VAT do biletu zakupionego w elektronicznym systemie sprzedaży zapoznaj się z treścią jego regulaminu lub skontaktuj się z usługodawcą.

Podstawa prawna:
•    rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r. poz. 1105);
•    § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485, z późn. zm.)

 

do góry