Nawigacja

Wydarzenia

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Folia reklamowa na wagonach PKP Intercity zagraża bezpieczeństwu podróżnych

14.08.2015

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wsparła stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, że stosowanie na powierzchni okien wagonów folii reklamowych może zagrażać bezpieczeństwu podróżnych poprzez utrudnianie zbijania szyb i możliwości zlokalizowania z zewnątrz przez służby ratunkowe ewentualnych osób poszkodowanych w trakcie pożaru lub wypadku.

Otrzymane przez Prezesa UTK stanowisko Państwowej Straży Pożarnej jednoznacznie wskazuje, że zasadne jest, aby folie reklamowe nie były stosowane na szybach pociągów. W ocenie Komendy Głównej PSP  prowadzenie ewentualnej akcji ratunkowej w wagonie, którego powierzchnia boczna pokryta jest folią reklamową, może utrudniać otwieranie okien, zbijanie szyb, a poprzez ograniczenie widoczności, również wgląd do wnętrza wagonu.

W toku prowadzonej korespondencji z PKP Intercity Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wezwał spółkę do zwrócenia uwagi na kwestie związane z bezpieczeństwem podróżnych, których liczne skargi potwierdzają, że siatki reklamowe na oknach wagonów są uciążliwe w trakcie podróży koleją, mogą utrudniać ewakuację, a w trakcie deszczowej pogody całkowicie uniemożliwiają śledzenie trasy pociągu.  Ponadto ustalono, że przewoźnik nie informuje na etapie zakupu biletu o przydzieleniu miejsca w wagonie, w którym z powodu tego typu reklamy, jest obniżony standard podróży mimo pobierania pełnej płatności za bilet.

Również przedłożone przez PKP Intercity Prezesowi UTK świadectwo badań technicznych materiału reklamowego wskazuje wprost, że folia ta była sprawdzana przez producenta jedynie pod kątem jej stosowania na szybach samochodów, nie zaś wagonów kolejowych, których specyfika jest inna. Wskazuje to, że PKP Intercity prawdopodobnie stosuje materiał reklamowy niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Od dalszych wyjaśnień i działań spółki Prezes UTK uzależnia podjęcie kolejnych kroków prawnych. Niewykluczone, że działanie spółki mogą zostać zakwalifikowane jako naruszenie art. 14 ust. 1 Prawa przewozowego, zgodnie z którym na przewoźniku ciąży obowiązek zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.

do góry