Nawigacja

Konsultacje

Przedstawiamy dokumenty „Powiadomienie aplikanta oraz metodyka badania równowagi ekonomicznej w postępowaniach w sprawie przyznania otwartego dostępu” oraz formularz do zgłaszania uwag.

W opracowaniu znajdują się informacje opisujące m.in.:

  • wymogi formalne oraz merytoryczne dotyczące wniosku o przyznanie otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej;
  • wymogi formalne i merytoryczne dotyczące wniosku o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej, w związku z wnioskiem o przyznanie otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej;
  • działania Prezesa UTK na kolejnych etapach postępowania (w związku z otrzymaną dokumentacją) w sprawie o przyznanie otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej;
  • zasady komunikacji pomiędzy Prezesem UTK, aplikantem a podmiotem uprawnionym, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie przyznania otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej;
  • zasady współpracy pomiędzy organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej, w związku z wnioskiem o przyznanie otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej na trasie międzynarodowej;
  • zastrzeżenie występowania danych, w przekazanej dokumentacji, w ramach postępowania o przyznanie otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej, które nie powinny zostać udostępniane przez Prezesa UTK innym podmiotom;
  • opłaty uiszczane przez aplikantów w związku ze zgłoszonym wnioskiem o przyznanie prawa dostępu do infrastruktury kolejowej;
  • rodzaje decyzji, jakie może podjąć Prezes UTK w związku z brakiem wniosków o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej oraz w następstwie analizy danych zawartych we wnioskach składanych przez podmioty uprawnione;
  • obowiązki publikacyjne Prezesa UTK, w związku z otrzymaniem wniosku o przyznanie prawa dostępu do infrastruktury kolejowej.

Uwagi można zgłaszać do 27 listopada 2020 r., przesyłając je w formie elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /UTK/skrytka lub adres email: utk@utk.gov.pl.

do góry