Nawigacja

Formularze

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Sprawozdania  P-2020, T-2020, Z-2020 oraz IT-2020  należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2021 r.. Obecnie sprawozdania będą generowane dla podmiotów posiadających konta w systemie Kolejowego E-bezpieczeństwa z wykorzystaniem tego systemu. W przypadku przedsiębiorców i innych podmiotów,  którzy nie posiadają konta w systemie Kolejowe E-bezpieczeństwo, jak również w wypadku trudności ze złożeniem prosimy kontakt mailowy w celu utworzenia konta - helpdesk_keb@utk.gov.pl oraz przekazanie druku sprawozdawczego również poprzez pocztę elektroczniną z wykorzystaniem dotychczasowej skrzynki sprawozdawczosc@utk.gov.pl

Formularze sprawozdawcze będą publikowane najpóźniej do dnia 10 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.

Wypełnione roczne formularze sprawozdawcze służą realizacji zadań nałożonych na Prezesa UTK zgodnie z art. 13 ust. 3a i art.15b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.  poz. 1043 z późn. zm.)

Zebrane informacje mają również  na celu wypełnienie obowiązków sprawozdawczych nałożonych na Państwa członkowskie UE w zakresie monitorowania rynku kolejowego zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2015/1100 z dnia 7 lipca 2015 r.

Formularze sprawozdawcze są corocznie aktualizowane i dostosowywane do bieżących potrzeb. Instrukcje wypełniania wybranych pytań są zawarte bezpośrednio w formularzach.

Formularze sprawozdań za 2020 r.  do pobrania

Licencjonowani przewoźnicy osób P-2020
Licencjonowani przewoźnicy rzeczy T-2020
 Zarządcy infrastruktury Z-2020
Operatorzy/Właściciele Terminali Intermodalnych IT-2020


 

Archiwalne formularze sprawozdań za 2019 r.  do pobrania (.zip):

 

 

 

do góry