Nawigacja

Opracowania Urzędu Transportu Kolejowego

Wykaz pojazdów kolejowych zarejestrowanych w Polsce

Data publikacji:
17.09.2018

Najstarszym zarejestrowanym pojazdem kolejowym w Polsce jest wagon towarowy o symbolu Kdth pochodzący z 1900 roku. Wśród wagonów pasażerskich najstarszym jest BCi28 z 1928 roku. 46 wagonów powstało przez II wojną światową. Takie ciekawostki można wyszukiwać korzystając z danych z krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR) opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego.

Każdy pojazd kolejowy eksploatowany na polskiej sieci kolejowej musi zostać zarejestrowany w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR – National Vehicle Register) pod numerem EVN (European Vehicle Number). Urząd Transportu Kolejowego opublikował wykaz zawierający pojazdy posiadające aktualną rejestrację czyli te, które mogą być eksploatowane na sieci kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej. Wykaz zawiera dane aktualne na 30 czerwca 2018 r.   

Podstawowym podziałem dla pojazdów jest jego rodzaj: wagony towarowe i pasażerskie oraz pojazdy trakcyjne i specjalne. NVR zawiera dane na temat prawie 4,5 tys. wagonów pasażerskich, ponad 115 tys. towarowych, ponad 10 tysięcy pojazdów trakcyjnych oraz blisko 4,3 tys. specjalnych. Łącznie NVR zawiera prawie 135 tysięcy pozycji, w tym pojazdów wycofanych z eksploatacji, dla których dane muszą być stale przechowywane. Korzystając z danych z NVR warto zwrócić uwagę, że np. każdy z członów zespołu trakcyjnego wpisany jest jako osobna pozycja w rejestrze. Ciekawostką jest to, że po wycofaniu pojazdu z eksploatacji ten sam numer EVN może zostać nadany dla kolejnego pojazdu dopiero po 100 latach.

Analizę danych z NVR można znaleźć w opublikowanym niedawno opracowania UTK „Sprawozdanie z funkcjonowania rynku kolejowego w 2017 r.”. Średni wiek wagonów pasażerskich w 2017 r. wyniósł 25,9 roku. Dla zespołów trakcyjnych to 25,5 roku: 27,5 w przypadku EZT i 10 w przypadku SZT. Lokomotywy pasażerskie mają średnio 35,3 roku, w tym elektryczne 33,6, a spalinowe 40,5 roku.

Dane z rejestru NVR można pobrać formie pliku .xlsx.

do góry