Nawigacja

Aktualności

Konsultacje aktualizacji komunikatu w sprawie wykazania bezpiecznej integracji w podsystemie sterowanie

02.04.2024

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przygotował projekt aktualizacji komunikatu w sprawie wykazania bezpiecznej integracji w podsystemie sterowanie – urządzenia przytorowe, w zakresie ocenianym na zgodność z Listą Prezesa UTK. Do 26 kwietnia 2024 r. zainteresowani przedstawiciele branży kolejowej mogą przesyłać uwagi do komunikatu wraz z uzasadnieniem i propozycją uzupełnienia.

Pierwszy komunikat w sprawie wykazania bezpiecznej integracji w podsystemie sterowanie urządzenia przytorowe został zamieszczony w czerwcu 2023 r. na stronie internetowej UTK. Prezes UTK przygotował aktualizację tego komunikatu. Jest to spowodowane przede wszystkim publikacją nowej technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej (Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1695 z dnia 10 sierpnia 2023 r. opublikowane 8 września 2023 r.). Do poprzedniej wersji komunikatu były również zgłaszane uwagi przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej oraz jednostki wyznaczone.

Projekt aktualizacji bazuje na komunikacie z czerwca 2023 r. Zawiera on doprecyzowanie, w którym przypadku niezależne oceny bezpieczeństwa wykonywane zgodnie z normami CENELEC i dotyczące dowodów bezpieczeństwa określonej aplikacji – powinny być wykonywane przez akredytowane jednostki oceniające (AsBo).

Przyjęcie komunikatu nr 2 pozwoli na sprawniejsze działania podejmowane przez podmioty zobowiązane do wykazania bezpiecznej integracji zgodnie z rozporządzeniem 402/2013 oraz do przedstawienia oceny zgodnie z normami CENELEC.

Uwagi można zgłaszać do 26 kwietnia 2024 r., przesyłając je w formie elektronicznej na adres skrzynki podawczej: /UTK/skrytka lub /UTK/SkrytkaESP albo adres email: utk@utk.gov.pl

do góry