Nawigacja

Aktualności

Sejmowa Komisja Infrastruktury w siedzibie CEMM

20.03.2024

W Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM) utworzonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego odbyło się wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury. Parlamentarzyści zapoznali się z informacją Prezesa UTK na temat punktualności przewozów pasażerskich w 2023 r. i informacji pasażerskiej. Ignacy Góra przedstawił również pomysły na wdrożenie systemów poprawiających bezpieczeństwo systemu kolejowego. Posłowie zapoznali się z nowymi zasadami dotyczącymi egzaminowania maszynistów i działaniem symulatorów w CEMM.

„Drugiego takiego obiektu nie ma w Europie. Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia, jakimi są symulatory, w procesie egzaminowania kandydatów na maszynistów – ważnej z punktu widzenia bezpieczeństwa grupy zawodowej ” – w siedzibie CEMM posłów przywitał dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Oprócz członków Sejmowej Komisji Infrastruktury w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele  Ministerstwa Infrastruktury, Najwyższej Izby Kontroli oraz kierownictwo UTK.

Pierwsze egzaminy zdane

W Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów od 2023 r. przeprowadzane są państwowe egzaminy dla osób wchodzących do zawodu maszynisty, czyli ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty.

W CEMM przeprowadzone już ponad 800 egzaminów na licencję maszynisty. Zdawalność przy pierwszym podejściu to 74%. Od tego roku rozpoczęły się również egzaminy na pierwsze świadectwo maszynisty. W ich trakcie wykorzystywane są m.in. symulatory pojazdów trakcyjnych. Posłowie mieli okazję zobaczyć, jaką drogę przechodzi kandydat na maszynistę by móc samodzielnie prowadzić pociągi.

Punktualność i bezpieczeństwo

Posłowie z Komisji Infrastruktury zapoznali się z informacją Prezesa UTK na temat funkcjonowania przewozów pasażerskich i sposobów na poprawę bezpieczeństwa systemu kolejowego.

W 2023 r. z usług kolei skorzystało 374,4 mln osób. To najlepszy wynik po 1999 r. Liczba pasażerów wzrosła o ponad 9% w porównaniu z 2022 r. W ubiegłym roku wskaźnik punktualności wyniósł 90,1% – to wynik lepszy o niemal 1,5 punktu procentowego niż w 2022 r. i porównywalny z rokiem 2021 (90,11%).

W ubiegłym roku na liniach kolejowych doszło do 552 wypadków – 143 w ramach systemu kolejowego i 409 z udziałem strony trzeciej. Prezes UTK przedstawił konkretne rozwiązania techniczne, które pozwolą zwiększyć poziom bezpieczeństwa kolei. Sposobem na zmniejszenie liczby zdarzeń powstających w ramach systemu kolejowego będzie wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem. Instalacja ETCS planowana jest na 8 233 km. Na pozostałych około 9 000 km, zdaniem Prezesa UTK, powinien być instalowany ETCS Limited Supervision – czyli prostsza wersja systemu, jednak zabezpieczająca np. przed przejechaniem za sygnał wskazujący „stój”.

ETCS Limited Supervision zapewnia bezpieczeństwo na dużo wyższym poziomie niż stosowane obecnie czuwak i SHP, a jednocześnie jest to system dużo tańszy niż podstawowa wersja ETCS poziomu 2” – do konieczności unowocześnienia systemów bezpieczeństwa przekonywał posłów dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Sposobem poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych może być instalacja systemu automatycznego monitoringu rejestrującego wykroczenia kierowców. Początkowo takie urządzenia mógłby zostać umieszczone na 500 najsłabiej zabezpieczonych przejazdach kategorii D.

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” dofinansowany jest z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 • Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra oraz Mirosław Suchoń - Przewodniczący Komisji Infrastruktury. Mężczyźni ubrani w ciemne garnitury. Za nimi symulatory znajdujące się w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów.
 • Sala konferencyjna, uczestnicy spotkania przy stołach.
 • Sala konferencyjna, dwie kobiety oraz dwóch mężczyzn siedzi przy stole. W tle widać flagi Polski oraz Unii Europejskiej.
 • Dwóch mężczyzn Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra oraz Piotr Szczepaniak Zastępca Dyrektora w Departamencie Planowania i Nadzoru. Mężczyźni ubrani są w ciemne garnitury siedzą przy stole. Przed nimi znajdują się laptopy. W tle widać flagi Polski i Unii Europejskiej
 • Uczestnicy spotkania dwóch mężczyzn i kobieta siedzą przy stole mężczyzna trzyma mikrofom.
 • Zdjęcie monitorów. Na monitorach wyświetlany jest obraz z kamery znajdującej się w symulatorze.
 • Trzech mężczyzn ubranych w garnitury. Jeden mężczyzna siedzi na fotelu symulatora znajdującego się w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów
 • Dwóch mężczyzn i kobieta stoją i rozmawiają ze sobą.
do góry