Nawigacja

Aktualności

Przewozy ładunków niebezpiecznych w Polsce w 2022 r.

03.07.2023

W 2022 r. zwiększyły się przewozy ładunków niebezpiecznych koleją w stosunku do 2021 r. Masa ładunków wyniosła 30,9 mln ton, natomiast praca przewozowa 10,7 mld tono-km. W porównaniu rok do roku masa przewiezionych towarów wzrosła o 4,7%, a praca przewozowa o 10,3%.

W 2022 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali 30,9 mln ton ładunków niebezpiecznych wobec 29,5 mln ton w 2021 r. W porównaniu z 2021 r. masa ładunków wzrosła o 1,4 mln ton (4,7%). Praca przewozowa w wyniosła 10,7 mld tono-km i wzrosła o 1 mld tono-km, tj. 10,3% względem 9,7 mld tono-km w 2021 r. Udział przewozów towarów niebezpiecznych w rynku kolejowym według masy wyniósł 12,4% (12,1% w 2021 r.), a według wykonanej pracy przewozowej 17,2% (17,4% w 2021 r.). W 2022 r. średnia odległość przewozu 1 tony ładunku wyniosła 347 km (330 km w 2021 r.).

Przewozy towarów niebezpiecznych realizowane są głównie w komunikacji krajowej. W 2022 r. było to 67,8% (68,1% w 2021 r.) według masy oraz 72,2% (73,6% w 2021 r.) według pracy przewozowej. W 2022 r. import towarów niebezpiecznych przewożonych koleją wg masy kształtował się na poziomie 20,6%, eksport 9,0%, a tranzyt 2,5%. W pracy przewozowej stanowił odpowiednio 14,9%, 8,5% i 4,3%.

Kluczową klasą ładunków w 2022 r. pozostały materiały zapalne ciekłe (klasa 3.). Ich udział w rynku według przewiezionej masy wyniósł 65,9% (63,7% w 2021 r.), a według wykonanej pracy przewozowej 72,8% (69,0% w 2021 r.).

Szczegółowe bieżące i archiwalne wyniki przewozów ładunków niebezpiecznych dostępne są na stronie UTK pod adresem dane.utk.gov.pl w zakładce Przewozy towarowe.

do góry