Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy oddział terenowy UTK w Szczecinie

02.02.2023

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra spotkał się z Wojewodą Zachodniopomorskim Zbigniewem Boguckim w nowym Oddziale Terenowym UTK w Szczecinie. Przedstawił zakres działania Oddziału - wykonywanie czynności kontrolnych w imieniu Prezesa UTK, nadzór nad postępowaniami prowadzonymi przez komisje kolejowe oraz nad bezpiecznym prowadzeniem ruchu kolejowego.

Powstanie Oddziału Terenowego UTK w Szczecinie ma na celu usprawnienie procesu nadzoru Prezesa UTK nad podmiotami rynku kolejowego. Utworzenie nowego oddziału oraz zmiana podziału terytorialnego wszystkich oddziałów terenowych pozwoli na zwiększenie efektywności prowadzonych przez Prezesa UTK działań nadzorczych” - mówił podczas spotkania ze Zbigniewem Boguckim, Wojewodą Zachodniopomorskim dr inż. Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Prezes UTK w trakcie spotkania przedstawił również projekty prowadzone przez urząd takie jak System Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, Akademię Bezpieczeństwa Kolejowego i Kampanię Kolejowe ABC II. Działania te współfinansowane są ze środków europejskich.

Oddział Terenowy w Szczecinie funkcjonuje od listopada, a zmiany w terytorialnym podziale zadań pomiędzy Oddziałami UTK zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Przede wszystkim chodzi o stworzenie i przeszkolenie zespołu inspektorów. Cały czas trwają nabory do pracy w Oddziale w Szczecinie. Od 1 lutego Oddziałem Terenowym zarządza Piotr Kujawa. Inspektorzy oddziału będą nadzorowali ruch kolejowy na terenie województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

W nowej strukturze jest 8 Oddziałów Terenowych UTK z siedzibami w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, we Wrocławiu, Poznaniu oraz Szczecinie.

Do zadań Oddziałów Terenowych UTK należy przede wszystkim wykonywanie czynności kontrolnych w imieniu Prezesa UTK, nadzór nad wydanymi przez Prezesa UTK certyfikatami bezpieczeństwa, jednolitymi certyfikatami bezpieczeństwa, autoryzacjami bezpieczeństwa, certyfikatami podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM), świadectwami bezpieczeństwa oraz wydanymi zezwoleniami na dopuszczenie do eksploatacji i świadectwami dopuszczenia do eksploatacji, nadzór nad postępowaniami prowadzonymi przez komisje kolejowe w sprawie zaistniałych zdarzeń oraz nadzór nad bezpiecznym prowadzeniem ruchu kolejowego, eksploatacją i utrzymaniem linii, bocznic i pojazdów kolejowych.

 

 

  • Trzech mężczyzn obok siebie w garniturach albo płaszczach znajdują się na chodniku przed budynkiem UTK Oddziału Terenowego w Szczecinie. Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra oraz Dyrektor OT w Szczecinie Piotr Kujawa. Na budynku godło Polski i czerwona tablica z nazwą Urzędu.
  • Uczestnicy spotkania siedzą na pomarańczowych krzesłach przy białych stołach ustawionych w kwadrat. Białe ściany. W tle granatowa ścianka prasowa z logo UTK.
  • Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra oraz Dyrektor OT w Szczecinie Piotr Kujawa siedzą przy stole. Na stole maskotka Rogatka z Kampanii Kolejowe ABC, a także szklanki i inne drobne rzeczy.
  • Zdjęcie grupowe uczestników spotkania w nowym Oddziale Terenowym UTK w Szczecinie. Pośrodku Prezes UTK a także Wojewoda Zachodniopomorski i nowy Dyrektor OT w Szczecinie.
do góry