Nawigacja

Aktualności

Wizyta Dyrektora Wykonawczego Agencji Kolejowej Unii Europejskiej w UTK

14.07.2022

Testy ESC/RSC, doposażenie pojazdów trakcyjnych w ETCS oraz ułatwienia w ruchu towarowym z Ukrainą – to główne zagadnienia poruszone podczas dwudniowej wizyty Josefa Doppelbauera w Urzędzie Transportu Kolejowego. Dyrektor Wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej odwiedził również Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów.

Josef Doppelbauer, Dyrektor Wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, był w środę i czwartek, 13-14 lipca 2022 r., gościem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W spotkaniach uczestniczyli również członkowie kierownictwa UTK.

„Bardzo się cieszę, że kolejny raz mamy przyjemność gościć Josefa Doppelbauera i ekspertów z Agencji Kolejowej Unii Europejskiej. Od wielu lat współpracujemy blisko z Agencją przy rozwiązywaniu problemów rynku kolejowego. Dzięki naszej wspólnej pracy kolej staje się bezpieczniejsza – to efekt naszych wspólnych inicjatyw” – witając gościa mówił dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Josef Doppelbauer odwiedził Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Od 2023 r. w Centrum prowadzone będą egzaminy dla kandydatów na maszynistów z wykorzystaniem symulatorów. CEMM dysponuje trzema symulatorami – lokomotywy elektrycznej, manewrowej oraz elektrycznego zespołu trakcyjnego. Josef Doppelbauer zapoznał się z wyposażeniem i zasadami funkcjonowania tego najbardziej nowoczesnego w Europie ośrodka egzaminowania kandydatów na maszynistów.

„Symulatory w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów to urządzenia, które w najbardziej realistyczny sposób oddają wrażenia z jazdy pociągiem spośród symulatorów, na których do tej pory byłem. Zauważam duży potencjał by w Europie nie tylko egzaminować na symulatorach, ale również w większym stopniu wykorzystywać je do szkolenia maszynistów, przygotowania ich z wyprzedzeniem do rekcji w kryzysowych sytuacjach” – powiedział Josef Doppelbauer, Dyrektor Wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

W pierwszym dniu wizyty podczas spotkania w siedzibie UTK omówiono ułatwienia w ruchu towarowym z Ukrainą, czyli umożliwienie operowania ukraińskich pociągów do stacji końcowych linii 1520 mm (Żurawica, Zawadówka).

Zaprezentowano również wyniki analizy UTK o instalacji pokładowych urządzeń ETCS – stan i zapotrzebowanie rynku transportu kolejowego w Polsce na montaż instalacji pokładowych urządzeń ETCS, w tym kosztów, korzyści, barier, możliwych scenariuszy oraz działań w celu wdrożenia tego rozwiązania na taborze kolejowym operującym w Polsce.

Przedyskutowano zagadnienia spełniania przez testy ESC/RSC założonych dla nich celów w obszarze transportu kolejowego. Dyrektor Jan Siudecki zaprezentował doświadczenia UTK. Dyrektor Doppelbauer zgodził się z wnioskami UTK, że główną rolę w zapewnieniu kompatybilności ETCS odgrywają zarządcy infrastruktury. Definicje testów, które zostały opracowane, muszą zostać ograniczone wyłącznie do kwestii związanych z kompatybilnością, a nie mogą prowadzić do powielania uprzednio dokonanych sprawdzeń systemu.

W czasie spotkania omówiono też przebieg procesu notyfikacji polskich krajowych przepisów technicznych dla podsystemów instalacji stałych. UTK notyfikowało Komisji i Agencji wymagania krajowe dla warstwy konwencjonalnej sterowania ruchem kolejowym i dla rozjazdów. Dyrektor Doppelbauer przyjął do wiadomości stanowisko UTK odnośnie potrzeby utrzymania krajowych przepisów technicznych w tym zakresie.

Jednym z tematów była również problematyka nadzoru Prezesa UTK nad działającymi w Polsce podmiotami ECM, które otrzymały certyfikację w innym państwie członkowskim UE. W związku z brakiem znajomości polskich przepisów prawnych przez NSA innych krajów członkowskich prowadzenie kontroli tych podmiotów ECM na terenie Polski może być utrudnione. Z kolei brak kontroli takich podmiotów w sytuacjach zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego może mieć wpływ na pożądany poziom bezpieczeństwa. Prezes UTK zaproponował wprowadzenie wytycznych (lub przepisów ogólnounijnych), które regulowałyby kwestię możliwości prowadzenia działań nadzorczych przez NSA danego kraju wobec podmiotów ECM certyfikowanych w innych krajach członkowskich.

 

 • Po lewej stronie stoi Josef Doppelbauer, Dyrektor Wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej po prawej stronie stoi Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra podający sobie dłoń Za nimi flagi Unii Europejskiej i Polski.
 • Po lewej stronie stoi Josef Doppelbauer, Dyrektor Wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej po prawej stronie stoi Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra. Oglądający mapę Polski z wyznaczonymi trasami kolejowymi wiszącą na ścianie.
 • Zdjęcie grupowe Dyrektora Josefa Doppelbauera, oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacego Góry stojącymi pośrodku Po prawej i lewej stronie stoją dyrektorzy UTK Osoby stoją na balkonie. Za nimi widok na wieżowce oraz niebo
 • Josef Doppelbauer, Dyrektor Wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, Robert Nowak, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego Kamil Wilde siedzący na sali wykładowej przy stołach na przeciw siebie. Po ich lewej stronie znajdują się flagi Unii Europejskiej oraz Polski.
 • Josef Doppelbauer, Dyrektor Wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej po lewej stornie. Po prawej stronie Robert Nowak radca siedzący przy stole na przeciwko nich siedzi Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra
 • Po lewej stronie Robert Nowak Radca oraz Josef Doppelbauer, Dyrektor Wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej po prawej stronie dr inż Ignacy Góra. Na wprost ich stoją monitory na których wyświetlane są informacje z symulatorów jazdy pociągiem.
 • Josef Doppelbauer, Dyrektor Wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej siedzący w symulatorze jazdy lokomotywą. Na przeciw wyświetlana jest symulacja trasy kolejowej na monitorze

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” współfinansowany jest z Funduszy Europejskich ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Otrzymał dofinansowanie w kwocie 39 mln zł.

do góry