Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy cennik opłat na sieci PKP PLK w rozkładzie 2022/2023 - czekamy na opinie

30.12.2021

PKP PLK przedstawiły do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego projekt cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej. Nowy cennik ma zastąpić ten, który obowiązuje na sieci zarządcy od 2018 r. Prezes UTK zaprasza zainteresowanych aplikantów do opiniowania projektu cennika zarządcy infrastruktury.

Po czterech latach zamrożonych opłat, PKP PLK przewiduje, że średnia stawka sieciowa wzrośnie o 3,22% (z 7,77 zł/pockm do 8,02 zł/pockm), bez zmian pozostanie poziom składnika stawki związanego z trakcją (0,22 zł/pockm) oraz wartość mark-upu (1,28 zł/pockm).

Zarządca opracował cennik z uwzględnieniem kosztów peronów i infrastruktury umożliwiającej pasażerom dotarcie do peronów, uwzględnił więc wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie C-210/18 WESTbahn Management GmbH przeciwko ÖBB-Infrastruktur AG dotyczący opłaty za korzystanie z peronów.

Zgodnie z założeniem PKP PLK, średnia stawka w przewozach pasażerskich może wzrosnąć o 4,75% (z 6,10 zł/pockm do 6,39 zł/pockm), a średnia stawka dla przewoźników towarowych może wzrosnąć o 3,75% (z 12,80 zł/pockm do 13,28 zł/pockm).

PKP PLK przewiduje wzrost średniej stawki jednostkowej opłaty manewrowej o 3,3% (z 3,35 zł/pockm do 3,46 zł/pockm).

Projekt nowego cennika został opublikowany na stronie internetowej PKP PLK . Nowy cennik został wprowadzony jako zmiana nr 1 do Regulaminu sieci na rozkład jazdy pociągów 2022/2023.

Prezes UTK weryfikuje poprawność ustalania i pobierania przez zarządcę opłat za udostępnianie infrastruktury. Projekt cennika zarządcy weryfikowany jest w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników. Prezes UTK może zatwierdzić projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej lub odmówić jego zatwierdzenia.

Każdy zainteresowany może składać do UTK uwagi do projektu cennika PKP PLK. Na uwagi czekamy do 21 stycznia 2022 r. Opinie można przesyłać na adres e-mail: utk@utk.gov.pl, a w tytule wpisać „Uwagi do projektu cennika PKP PLK”.

 

do góry