Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Polskie Nagrody Kolejowe - inicjatywa promująca kolej

15.04.2019

W transporcie szynowym zachodzi wiele istotnych zmian. Pojawiają się innowacyjne rozwiązania dla przewozów i infrastruktury. Zawód kolejarza odzyskuje należne mu uznanie. Warto zatem, podobnie jak w innych sektorach gospodarki, popularyzować osiągnięcia kolejowe, a także honorować osoby i instytucje, których działania szczególnie przysłużyły się rozwojowi kolei.

Z inicjatywy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Polskich Kolei Państwowych, PKP Polskich Linii Kolejowych, Izby Gospodarczej Transportu Lądowego i związku pracodawców Railway Business Forum oraz pod patronatem Ministra Infrastruktury zorganizowano projekt, którego celem jest promocja polskiej kolei i integracja środowiska transportu szynowego.

W ramach projektu zorganizowano konkurs „Polskie Nagrody Kolejowe”. Kapituła konkursowa w składzie: Marianna Jacyna, Marita Szustak, Adrian Furgalski, Ignacy Góra, Krzysztof Mamiński, Ireneusz Merchel oraz Andrzej Żurkowski przyzna tytuły laureata konkursu w czterech kategoriach: biznes, innowacje, instytucja i bezpieczeństwo za znaczące osiągnięcia w poprzednim roku. Przewidziano także możliwość przyznania nagród specjalnych za wybitne osiągnięcia wykraczające poza okres jednego roku.

Do 8 maja każdy może zaproponować swojego kandydata, wypełniając formularz dostępny na stronie RBF. Warto przy tym zapoznać się z regulaminem konkursu określającym zasady przyznawania nagród. O tym, kto otrzyma w 2019 roku Polską Nagrodę Kolejową dowiemy się podczas uroczystej gali 23 maja 2019 roku.

do góry