Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Alert bezpieczeństwa w związku z katastrofą kolejową w Danii

14.03.2019

NSA Danii opublikowała w Systemie Informacji Bezpieczeństwa (SIS) zarządzanym przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej alert bezpieczeństwa dotyczący zaczepu do naczepy modelu FW6170 zamontowanej na wagonach kieszeniowych serii Sdggmrs.

2 stycznia 2019 r. na moście  nad Wielkim Bełtem elementy naczep przewożonych na wagonach serii Sdggmrs zostały zrzucone przez wiatr i spadły na jadący przeciwnym torem pociąg pasażerski. Ustalenia Duńskiej Komisji ds. Wypadków Lotniczych i Kolejowych wykazały, że postępowanie zgodnie z instrukcjami producenta zaczepów do naczep typu FW6170 nie gwarantują bezpiecznego zablokowania zaczepu.

Wykonane testy zaczepu wykazały, że przy użyciu niewielkiej siły sworzeń królewski może wysunąć się z blokady zaczepu, w przypadku wystąpienia niewielkiej szczeliny między zagłębieniem na  uchwycie roboczym a płytą zaczepu. W związku z tym Duńska Komisja ds. Wypadków Lotniczych i Kolejowych uznała, że instrukcja obsługi zaczepu typu FW6170 opracowana przez producenta jest niewystarczająca, aby zapewnić bezpieczne zablokowanie głównego sworznia w zaczepie.

Szczegóły dotyczące alertu znajdują się w dziale alerty bezpieczeństwa, gdzie zamieszczono oryginalny alert oraz instrukcję użytkowania i utrzymania zaczepu.

Z danych gromadzonych w europejskim rejestrze pojazdów kolejowych wynika, że w Europie wagony serii Sdggmrs dopuszczone są do eksploatacji w Republice Czeskiej, Słowacji, Holandii, Austrii i Luksemburgu. Jednak pojazdy tego typu są zgodne z określonymi wymaganiami interoperacyjności i mogą być również eksploatowane w Polsce bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia. W związku z czym Prezes UTK przypomina, że przewoźnicy kolejowi zobowiązani są do stosowania odpowiednich procedur identyfikacji i zgłaszania zainteresowanym stronom ryzyka wynikającego z usterek i niezgodności w budowie lub niesprawności pojazdów oraz wymiany informacji między organizacjami kolejowymi.

do góry