Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Rady do spraw transportu kolejowego

15.02.2019

Działania nadzorcze Prezesa UTK wobec jednostek notyfikowanych były głównym tematem posiedzenia Rady do spraw transportu kolejowego. Funkcjonująca od roku rada jest połączeniem przedstawicieli biznesu i instytucji działających na rynku kolejowym oraz przedstawicieli nauki.

14 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie odbyło się spotkanie Rady do spraw transportu kolejowego. Jako przykład działań podejmowanych na rynku jednostek notyfikowanych należy wskazać rozpoczęte pierwsze działania nadzorcze wobec takich podmiotów, ale również działania o charakterze interpretacyjnym. W tym zakresie urząd opublikował m.in. stanowisko w sprawie oceny zgodności podsystemów oraz zorganizował szkolenia w ramach Akademii Wiedzy Kolejowej skierowane do wykonawców inwestycji kolejowej obejmujące problematykę współpracy z jednostki notyfikowanymi.

Członkowie Rady pozytywnie odnoszą się do działań podejmowanych przez urząd w tym zakresie.

Cieszę się, że doceniacie Państwo działania urzędu w tym zakresie, a jednocześnie chciałbym wskazać, że działania mające na celu poprawę procesu weryfikacji i certyfikacji prowadzonej przez jednostki notyfikowane będą nadal realizowane przez UTK. Takie spotkania jak dzisiejsze pozwalają nam spojrzeć na naszą pracę z innej perspektywy co umożliwia nam podejmowania kolejnych prorynkowych inicjatyw – podkreślał Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W skład Rady wchodzą Mirosław Antonowicz, Sławomir Bukowski, Krzysztof Celiński, Mirosław Chaberek, Andrzej Chudzikiewicz, Janusz Dyduch, Wiesław Jarosiewicz, Andrzej Massel, Jakub Majewski, Andrzej Wach oraz Franciszek Adam Wielądek.

 

 

  • Przedstawiciele UTK podczas posiedzenia Rady do spraw transportu kolejowego
do góry