Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ważna dla maszynistów propozycja zmiany rozporządzenia

29.11.2018

Prezes Urzędu Transportu wystąpił do Ministra Infrastruktury z prośbą o zmianę rozporządzenia w sprawie maszynistów. Zaproponował by maszyniści, którzy w uproszczonym trybie uzyskali licencję maszynisty mogli nadal w takim trybie otrzymać świadectwo maszynisty – w sytuacji, gdy nie zostało ono wydane w okresie przejściowym.

Obecnie, by prowadzić pociąg maszynista powinien posiadać dwa dokumenty: licencję maszynisty, wydawaną przez Prezesa UTK, oraz świadectwo maszynisty, które uzyskuje się u pracodawcy. 29 października 2018 r. ważność straciły obowiązujące dotychczas prawa kierowania pojazdem kolejowym. Do tego czasu maszyniści mogli w uproszczony sposób wymienić prawo kierowania na nowe dokumenty, potwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami kolejowymi.

Część doświadczonych maszynistów, którzy posługiwali się do tej pory prawem kierowania, złożyło wniosek do Prezesa UTK i otrzymało licencję maszynisty, jednak nie zdążyło na czas uzyskać świadectwa maszynisty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. poz. 212, z późn. zm.), by mogli prowadzić pociągi muszą odbyć długie szkolenie i zdać egzamin na świadectwo maszynisty, tak jak w przypadku kandydatów na maszynistów.

Propozycja Prezesa UTK zmierza do umożliwienia wydania świadectwa maszynisty w trybie uproszczonym osobom, które do dnia 29 października 2018 r. uzyskały licencję maszynisty, jednak z różnych przyczyn nie uzyskały do tego dnia świadectwa maszynisty.

Ponadto proponowane zmiany umożliwią skrócenie czasu trwania szkolenia dla ubiegających się o wydanie świadectwa maszynisty, którzy wykażą okresy zatrudnienia na stanowiskach: maszynista pojazdów trakcyjnych, maszynista zakładowy, kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM, kierowca drezyny i wózka motorowego oraz maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej.

do góry