Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UTK bierze udział w programie „Dostępność Plus”

23.11.2018

Urząd Transportu Kolejowego dołączył do grona sygnatariuszy „Partnerstwa na rzecz dostępności” w ramach rządowego programu „Dostępność Plus”. Podpis pod deklaracją partnerstwa złożył Prezes UTK Ignacy Góra. Urząd Transportu Kolejowego jest jednym z pierwszych centralnych urzędów, które przystąpiły do tej inicjatywy.

Urząd znalazł się w gronie ponad 100 podmiotów, które deklarują m.in. podejmowanie konkretnych działań na rzecz poprawy dostępności przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się.

Program to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentrujemy się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

- Program zakłada, że  ramach dbałości o transport wszystkie nowo zakupione autobusy, tramwaje i pociągi będą dostępne dla osób o szczególnych potrzebach – informuje Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Działania dotyczą nie tylko pojazdów, ale również całej infrastruktury okołotransportowej. Planowane jest też sukcesywne modernizowanie dworców, przystanków, zajezdni, poczekalni, peronów i węzłów przesiadkowych – dodaje Góra.

Przystąpienie do deklaracji partnerstwa na rzecz dostępności to tylko jedna z form udziału Urzędu Transportu Kolejowego w realizacji rządowego programu „Dostępność Plus”. UTK będzie m.in. partnerem hackathonu, a także będzie uczestniczył w szkoleniach pracowników sektora transportu kolejowego w zakresie bezpośredniej obsługi osób z niepełnosprawnością.

Urząd Transportu Kolejowego jest instytucją bardzo dobrze przygotowaną do zajmowania się tematyką osób z niepełnosprawnościami. W niedawno zakończonym „Raporcie wstępnym z monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami” UTK uzyskał bardzo dobre oceny we wszystkich obszarach objętych monitoringiem.

W UTK zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami przekracza 6 procent. Siedziba urzędu jest w pełni dostosowana do ich potrzeb, a pracownicy mogą korzystać z lekcji języka migowego. Serwis internetowy Urzędu Transportu Kolejowego jest przyjazny dla każdego użytkownika. Stronę od początku zaprojektowano zgodnie z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz z zachowaniem dobrych praktyk w zakresie dostępności. Mechanizm publikacji treści jest w pełni zgodny z WCAG 2. Dodatkowo, w ramach zwiększania dostępności treści na stronach dla pasażerów kolei, zamieszczane są poradniki filmowe z nagraniami w Polskim Języku Migowym.

  • Prezes UTK Ignacy Góra podpisuje deklarację programu "Dostępność Plus"
  • Sygnatariusze Deklaracji
do góry