Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nagrody dla tworzących bezpieczną kolej

04.10.2018

Nagrody i wyróżnienia w III Konkursie Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym zostały rozdane. Kapituła konkursu przyznała 2 nagrody oraz 10 wyróżnień. Do konkursu zgłoszono przeszło 30 prac, pomysłów i realizacji, które pomagają tworzyć bezpieczną kolej.

Nagrody w III Konkursie kultury bezpieczeństwa przyznane zostały w dwóch kategoriach. Za rozwiązanie techniczne nagrodzona została Warszawska Kolej Dojazdowa. WKD wdrożyła program zabudowy urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w obrębie przejazdów kolejowych kategorii „D”. Podstawowymi elementami wchodzącymi w skład stworzonego systemu ostrzegania są tablice informacyjne, które w czasie zbliżania się pociągu do przejazdu kolejowego wyświetlają komunikat „Uwaga pociąg”. W celu zwiększenia skuteczności ostrzegania uczestników ruchu drogowego oraz pieszego zamontowano także sygnalizatory z pulsującym światłem żółtym, uzupełniające informację o nadjeżdżającym pociągu.

W kategorii „Czynnik ludzki – edukacja” nagrodę otrzymało Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM. Spółka wprowadziła ciekawe metody i narzędzia edukacji, które mają usprawnić współpracę międzyludzką. Jedną z metod kształtowania świadomości pracowników jest szkolenie Take Care. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy liniowi, którzy na podstawie dyskusji i wizualizacji zmieniają swoje postrzeganie z myślenia „ja muszę”, na „ja chcę”.

- Bezpieczeństwo stanowi jeden z zasadniczych fundamentów, na których opiera się transport kolejowy. Wdrażanie projektów oraz inicjatyw, które mają na celu eliminowanie potencjalnych zagrożeń oraz czynników ryzyka w tym sektorze, przynosi z roku na rok wymierne korzyści –mówił Ignacy Góra, Prezes UTK przed wręczeniem nagród. - Prezentowane w ramach Konkursu Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym pomysły i rozwiązania powinny stanowić wyraźny impuls do działania dla branży kolejowej, a w konsekwencji prowadzić do stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ¬ dodał.

W III Konkursie Kultury Bezpieczeństwa wyróżnienia otrzymali:

• Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej oraz Anna Kobaszyńska–Twardowska za rozprawę doktorską na temat „Zarządzanie ryzykiem zagrożeń na przejazdach kolejowych”;

• Krzysztof Koszyk za projekt aplikacji SWANDR, która ma ostrzegać kierowców o zbliżającym się do przejazdu pociągu;

• Future Adventure Construction za stosowanie Automatycznego Systemu Ostrzegania, który alarmuje pracowników torowych o nadjeżdżającym pociągu;

• Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki za uruchomienie Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego (LIRK), które dzięki symulatorom ruchu kolejowego umożliwia praktyczną naukę zasad prowadzenia ruchu i działań w nietypowych sytuacjach;

• PMT Linie Kolejowe za organizację ćwiczeń „KOLEJ 2017”, które pozwoliły na przetestowanie procedur antykryzysowych z uwzględnieniem intencjonalnego czynnika ludzkiego;

• PKP Polskie Linie Kolejowe za opracowanie profil psychologiczny i profil zachowań zawodowych Dyżurnego Ruchu, którego celem było określenie psychologicznych uwarunkowań prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych przez tę grupę zawodową. Projekt wpłynął na lepsze zarządzanie czynnikiem ludzkim w bezpieczeństwie ruchu pociągów, a także na kształtowanie wśród pracowników postaw zorientowanych na bezpieczeństwo i świadomość zagrożeń;

• Łódzka Kolej Aglomeracyjna za prowadzoną w spółce politykę dostępności dla osób z niepełnosprawnością w szczególności rozwiązanie w zakresie zastępczej komunikacji autobusowej, które gwarantuje przejazd specjalistycznym pojazdem osobom podróżującym na wózkach inwalidzkich;

• PKP Energetyka i SSK Rail za System Automatycznego Ostrzegania Maszynisty, który ma wspomagać maszynistę przez zwrócenie jego uwagi na informacje istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, takie jak wskazania semaforów;

Poza projektami, pomysłami i działaniami wyróżnione zostały także osoby, o których można powiedzieć, że są kolejowymi bohaterami. W praktyce pokazały co znaczy bezpieczeństwo na kolei i dały przykład jak należy się zachowywać w trudnych sytuacjach.

Wyróżnienie otrzymał Andrzej Urbaszek – maszynista z Zakładu Centralnego PKP Intercity. Docenione zostało jego wzorowe zachowanie podczas niebezpiecznej sytuacji, która miała miejsce 16 kwietnia 2018 r. na stacji Częstochowa, kiedy między peron a pociąg wpadł 5-letni chłopiec. Odpowiednia postawa i działanie Pana Andrzeja pozwoliła uniknąć tragedii.

Wyróżnienie otrzymała również drużyna pociągowa przewoźnika „Przewozy Regionalne”, która 13 czerwca 2018 r. obsługiwała pociąg relacji Szczecin Główny – Zielona Góra. Pomimo udziału w nagłej kolizji i odniesionych obrażeń, zespół okazał opanowanie i podjął właściwe działania ratunkowe względem podróżnych. W skład drużyny wchodzili: Sławomir Granos – maszynista, Katarzyna Skrzypczak - kierownik pociągu oraz Adam Ostapowicz – konduktor.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w trakcie Gali 15-lecia Urzędu Transportu Kolejowego połączonej z finałem III Konkursu Kultury bezpieczeństwa. Konferencję zorganizował UTK wspólnie z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej. Patronat nad wydarzeniem objął Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury. Natomiast Kurier Kolejowy, Raport Kolejowy oraz Rynek Kolejowy udzieliły patronatu medialnego.

  • Finał konkursie "Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym" odbył się w zabytkowej Auli Głównej Politechniki Warszawskiej
  • Galę otworzył Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż Ignacy Góra
  • Debata na temat wizji przyszłości Urzędu Transportu Kolejowego
  • Na finał konkursu "Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym" przybyli przedstawiciele administracji państwowej oraz przedsiębiorców kolejowych
  • Nagrodzeni w III konkursie "Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym"
  • Nagrody w konkursie "Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym"
do góry